Chemický průmysl

Mezi naše klienty patří řada významných subjektů podnikajících v oblasti chemického průmyslu, kterým poskytujeme komplexní právní poradenství. Pomáháme se smluvní dokumentací týkající výstavby či modernizace složitých celků sloužících k výrobě chemikálií, radíme v nejednoduché právní regulaci dotýkající se chemických závodů a jejich činnosti, včetně související regulace dle práva životního prostředí a odpadového hospodářství. Připravujeme dodavatelsko-odběratelské kontrakty a podílíme se na připomínkování nové legislativy v dané oblasti. Pomáháme při řešení nekalo-soutěžních sporů, zahrnujících často otázku klamavých reklam.

Hlavní kontakt(y) pro toto odvětví

Reference

LovochemieSynthesiaPREOLDEZASvaz chemického průmysluPrecheza
Chemický průmysl