Zakládající partner KŠB Martin Šolc vstoupil do Právnické síně slávy13/05/23 / Zprávy

S radostí oznamujeme, že na včerejším 17. galavečeru Právníka roku byl uveden do Právnické síně slávy zakládající partner KŠB Martin Šolc. Do Právnické síně slávy každoročně vstupuje významná osobnost z právnického světa za celoživotní přínos českému právu.

Ocenění mne těší, i když konečný verdikt nad způsobem, jakým přemýšlím a pracuji, musí vynést klienti, pro které jsem pracoval, a kolegové, s nimiž jsem spolupracoval na akvizičních transakcích." říká Martin Šolc k tomuto ocenění.

Uvedení do Právnické síně slávy je pocta, která může být udělena výjimečné osobnosti práva, a v případě Martina Šolce potvrzuje jeho mimořádné schopnosti, zkušenost i jeho přínos pro českou advokacii. Martin se zasadil o vznik nové advokacie v České republice, mimo jiné jako spoluautor porevolučního zákona o advokacii. Významně se podílel na sjednocení profesí advokátů a komerčních právníků. Mnoho let působil v orgánech České advokátní komory a českou advokacii zastupoval úspěšně i v zahraničí a značnou měrou přispěl k vytváření obrazu české advokacie jako významné součásti mezinárodní advokátní a právnické komunity.

Bezprostředně po listopadové revoluci započal svoji práci pro International Bar Association (IBA), nejvýznamnějšího světového sdružení advokátních komor a advokátů. V roce 1990 se stal prvním zástupcem české advokacie v Radě IBA, nejvyšším kolektivním orgánu IBA, v níž zasedají zástupci svobodné advokátní samosprávy z celého světa. V Radě IBA zastupoval českou advokacii více než dvě desetiletí. V rámci IBA vystřídal řadu významných funkcí. V roce 2017 dosáhl jako první zástupce střední a východní Evropy nejvyšší funkce v IBA, když se stal jejím prezidentem.

Martinova kariéra, věnovaná nejen obchodnímu právu, ale i obraně právního státu v různých částech světa, je ukázkou toho, jak tvrdá práce a oddanost profesi vedou k úspěchu a uznání. Jeho přínos pro českou právnickou komunitu je nesporný, a to nejen díky vynikajícím právním znalostem, ale také díky jeho závazku pomáhat klientům a podporovat profesní standardy.

Všichni v KŠB jsme velmi pyšní na to, že s Martinem můžeme spolupracovat a vidět pozitivní dopady jeho práce na životy našich klientů i naše. Gratulujeme mu k tomuto ocenění a těšíme se na další úspěchy, kterých společně dosáhneme.

Výše můžete zhlédnout video k uvedení Martina Šolce do Právnické síně slávy a dozvědět se nejen, kde pramení Martinovy profesní počátky, jak vzpomíná na své působení v IBA a proč je důležité se zasazovat o právní stát, ale i důvody, které vedly k jeho ocenění, a to z úst současného předsedy České advokátní komory, Roberta Němce a výkonného ředitele International Bar Association Marka Ellise.