Pokračující spolupráce KŠB a PwC Legal Czech Republic s Agenturou Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA)19/10/22 / Zprávy

Týmy KŠB a PwC Legal Česká republika budou i v následujících čtyřech letech poskytovat právní poradenství Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA). EUSPA řídí programy EGNOS (European Global Navigation Overlay Service) a Galileo, podílí se na programu pro dálkový průzkum Země Copernicus a na programu Evropské unie pro družicovou komunikaci v rámci státní správy (GOVSATCOM).

Oba týmy poskytují agentuře EUSPA právní poradenství již od roku 2018, zejména pak v oblasti práva veřejných zakázek a řízení zakázek.

"Jsme rádi, že jsme uspěli v novém výběrovém řízení na právní služby, což dokazuje nejen kvalitu našich služeb, ale také naše značné zkušenosti z leteckého a kosmickém sektoru," uvedl Jiří Horník, který vede konsorcium advokátních kanceláří a tým KŠB.

Radek Buršík, řídící partner PwC Legal, dodal: "Bylo nám opravdu potěšením opět spolupracovat s KŠB a jsme rádi, že do nás EUSPA i nadále vkládá důvěru."