KŠB partnerem Svazu chemického průmyslu16/06/21 / Zprávy

Kancelář Kocián Šolc Balaštík se stala hrdým partnerem Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP ČR), profesního sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví, které od roku 1992 spoluvytváří příznivé podnikatelské prostředí a zasazuje se o rozvoj českého chemického průmyslu.

Partnerství se SCHP ČR nám umožní podílet se na spolupráci s významnými členskými podniky a institucemi prostřednictvím společných projektů, účast na řadě aktivit, výměnu informací, poznatků a zkušeností.