Vznik účetní firmy KŠB Accounting s.r.o.12/04/19 / Zprávy

Ve snaze doplnit nabídku služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří jsme se rozhodli založit dceřinou společnost KŠB Accounting s.r.o. (KŠBA). KŠBA je účetní firma poskytující komplexní služby v oblasti vedení a zpracování účetnictví a reportingu, a to jak tuzemským, tak zahraničním subjektům podnikajícím na českém trhu.

Součástí těchto služeb je mimo jiné kompletní zpracování a vedení účetnictví, vyhotovování účetních dokladů, kontrola formální správnosti přijatých či klientem vyhotovených účetních dokladů, evidence hmotného i nehmotného majetku, zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních závěrek, příprava reportů pro manažerské řízení a mnohé další.

Zaměstnanci KŠBA mají odborné vzdělání a dlouhodobé zkušenosti v oboru účetnictví. Formou odborných školení a seminářů si svoji odbornost a znalosti průběžně udržují a rozšiřují, aby byli schopni aktuálně reagovat na měnící se právní a ekonomické prostředí. Obdobně jako naše kancelář, dbá i KŠBA na to, aby vždy dokonale porozuměla podnikání klientů a nabídla jim své služby v závislosti na jejich aktuálních potřebách a očekáváních.