KŠB se podílela na přípravě International Public Procurement Publication19/06/17 / Publikace

Thompson Reuters ve spolupráci s Center for International Legal Studies vydalo publikaci obsahující přehled právní úpravy v oblasti veřejných zakázek. Publikace shrnuje právní úpravu v několika desítkách jurisdikcí.

Advokáti KŠB, jmenovitě partneři Jiří Horník a Sylvie Sobolová, společně s advokátkou Kateřinou Slováčkovou, přispěli do publikace pasáží týkající se právní úpravy veřejných zakázek v České republice. Všichni autoři tak těží nejen ze svých rozsáhlých vědomostí v dané problematice, ale i z praktických zkušeností, neboť jedním z pilířů právních služeb KŠB jsou právě veřejné zakázky.