Martin Šolc pro Leaders Voice Hospodářských novin: Boj s korupcí? U nás asi děláme věci rádi po svém07/09/11 / Publikace

Martin Šolc, partner KŠB, publikoval 2. září 2011 v rubrice Leaders Voice Hospodářských novin zamyšlení nad často medializovaným, avšak ve skutečnosti již méně úspěšným bojem s korupcí.

Podle Martina Šolce se bohužel málo inspirujeme dobrými příklady ze zahraničí (americká protikorupční úprava FCPA či vloni nově přijatý britský protikorupční zákon Bribery Act). Upozorňuje též, že např. politicky vděčné ustanovení zákazu akcií na majitele ve skutečnosti nic neřeší a malou naději by snad mohlo přinést plánované uzákonění trestní odpovědnosti právnických osob.