Tomáš Zach

Tomáš Zach je advokátem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na soudní spory a rozhodčí řízení, právo obchodních společností včetně koncernového práva a závazkové právo.

Specializace


Reference

Zastupování klientů v soudních a správních řízení v České republice.

Zastupování významné energetické společnosti v mezinárodní investiční arbitráži u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID).

Poradenství územnímu samosprávnému celku při přípravě a vyjednávání dohody o narovnání ohledně soudního sporu o náhradě škody vzniklé v souvislosti s konáním místního referenda.

Zastupování neziskové asociace ve správních a soudních řízeních v návaznosti na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

Zastupování zahraniční bankovní instituce v řízení před Finančním arbitrem.

Profil

Advokát od roku 2018.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2015, JUDr. - 2018)
  • Université Paris II – Panthéon Assas, Certificat de Droit Français et Européen (2013/2014)

Členství:

  • Česká advokátní komora
Tomáš Zach

Jazyky

  • Anglický jazyk
  • Francouzský jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

ZACH, T. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník § 2716-2893, Velký komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021.