Pavla Veselková

Pavla Veselková je advokátkou KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na soudní spory a rozhodčí řízení, restrukturalizace, insolvenční právo včetně reorganizací a právo obchodních společností včetně koncernového práva.

Specializace


Profil

Advokátka od roku 2014.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni - obor Právo (Mgr. - 2010)
  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni – obor Veřejná správa (Bc. - 2007)

Členství:

  • Česká advokátní komora
Pavla Veselková

Jazyky

  • Anglický jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

  • Restructuring Laws and Regulations in the Czech Republic, CEE Legal Matters Comparative Legal Guide: Restructuring 2022
  • Frank, R., Veselková, P., Wolff, P.: Přípustnost poplatků za správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele, Právní rozhledy č. 15-16/2013
  • Frank, R., Veselková, P.: Poplatky za správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele – ústavněprávní aspekty, Právní rozhledy č. 6/2014
  • Frank, R., Veselková, P.: K současným výkladovým otázkám právní regulace RPSN, Právní rozhledy č. 2/2016