Home » People » People

Jan Dedic (partner)

Advocate since 1990.

Education

Law degree from Charles University, Prague (1975, JUDr. - 1979)

Academic degrees and activitie

assistant professor (1993), professor (1995), tutoring at University of Economics, Prague, and Law Faculty of Charles University, Prague

Publications

 • treatises, commentaries on acts, lecture books, articles in professional journals
 • First Czech textbook for economists after 1989 - DĚDIČ, Jan, ŠVARC, Zbyněk a kol.:. Učebnice práva pro ekonomy. Praha : Prospektrum, 1994. 910 pages
 • DĚDIČ, Jan. Burza cenných papírů a komoditní burza [English: Stock Exchange and Commodity Exchange]. Praha : Prospektrum, 1993, 295 pages, in which his inaugural dissertation (at the Faculty of Law, Charles University in Prague) was presented
 • DĚDIČ, Jan, PAULY, Jan. Cenné papíry [English: Securities]. 1. edition, Praha: Prospektrum, 1994. 218 pages, first complex publication on securities after 1989
 • DĚDIČ, Jan, KUNEŠOVÁ – SKÁLOVÁ, Jana. Společnost s ručením omezeným a její právní a účetní otázky [English: Limited Liability Companies and Accounting Issues]. Praha: BOVA – POLYGON, 1999. 700 pages, in which comprehensive commentary on a limited liability company’s issues from the legal, account and tax perspective is set forth
 • DĚDIČ, Jan a kol.: Obchodní zákoník [English: The Commercial Code]. 1. edition, Praha: Prospektrum, 1997. 1303 pages – this commentary that was awarded at Karlovarské právnické dny as the Best publication of the year
 • DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník, Komentář [English: The Commercial Code, Commentary], part I. – IV., Polygon, Praha, 2002
 • DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr, Obchodní právo po vstupu ČR do EU [English: Commercial Law after the Czech Republic’s Accession to the EU], 1. and 2. editions, Polygon, Praha, 2004 and 2005 – the first comprehensive commentary on the consequences of accession of the Czech Republic to the European Union in the area of business law
 • DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr, Evropské právo společností [English: European Company Law], 1. edition, Polygon, Praha, 2004, the first comprehensive commentary on the European law of companies including the complete list of the European law sources
 • DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr, Evropská společnost [English: European Company], 1. edition, Polygon, Praha, 2006, the only comprehensive publication on the European Company in the Czech Republic
 • DĚDIČ, Jan, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KŘÍŽ, Radim, ČECH, Petr, Akciové společnosti [English: Joint-Stock Companies], 7., revised edition; C.H.Beck, Praha, 2012
 • DĚDIČ Jan a kol.: Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi [English: Transformation of Business Corporations and Cooperatives in Business Practice] BOVA POLYGON, Praha 2012
 • ŠVARC, Z. a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva [English: Business Law Essentials after the Re-Enactment of Czech Private Law]. 4th edition. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
 • HAVEL, Bohumil - ŠTENGLOVÁ, Ivana - DĚDIČ, Jan - JINDŘICH, Miroslav a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář [English: The Public Registers Act - Commentary]. 1st edition. C.H.Beck 2015
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti [English: Business Corporations]. Volume VI, 1st edition. Wolters Kluwer 2015
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana - DĚDIČ, Jan, TOMSA Miloš a kol. [English: Business Law Essentials]. A university textbook. Leges 2015
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. (The Stateowned Enterprise Act. Commentary) 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, pages 228, ISBN: 978-80-7598-084

Public activities

Czech expert on Commercial law

Membership

 • Czech Bar Association
 • Member of the Legislative Council of the Czech Government since 2004
 • Chairman of the Czech National Bank Appellate Board
 • Member of the Commission for Recodification of Private Law (the Commission terminated in 2012)
 • Member of the Commission for the Business Corporations and Cooperatives Act (the Commission terminated in 2012)
 • Member of the Corporations Act amendment taskforce
 • Arbitrator at the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic
 • Co-author of the Commercial Code and the amendments thereto adopted through Act No. 370/2000 Coll., which took effect as of 1 January 2001 and Act No. 501/2001 Coll., effective as of 31 December 2001, and amendment to the Securities Act harmonized with European Directives
 • Member of the Editorial Board of “Bulletin advokacie”, “Obchodněprávní revue”, and “Právní rádce”

Specialization

Articles on-line

Other

 • Lawyer of the year 2006 – business law in the competition Právník roku (Lawyer of the year) organized by the Czech Bar Association and by the company ePravo.cz under the auspices of the Czech Ministry of Justice and other professional legal organizations
 • The Antonín Randa Bronze Medal granted by the Union of Czech Lawyers
 • The Karol Plank Silver Medal granted by the association “Karlovarské právnické dny”
 • Silver Medal of the University of Economics, Prague
 • In a survey provided by Czech business daily newspaper Hospodářské noviny (March 2007) identified as one of the five most influential Czech lawyers
 • Member of the Commission of Commercial Law of the Legislative Council of the Czech Government (until 2004)
 • Teaching, tutoring at the Faculty of Company and EU Law of the University of Economics in Prague
 • Member of the commission of final state exams at the Faculty of Law of the Charles University in Prague
 • Proactive role in the drafting and re-enactment of the following legislation: 
  • Commercial Code
  • Commodity Exchange Act
  • Act on Investment Companies and Funds
  • Securities Act
  • Stock Exchange Act
  • Company Transformation Act
  • Corporations Act
  • new Civil Code (primarily issues regarding legal entities)
  • Public Registers Act
 • IFLR 1000, the guide to the world's leading financial law firms, names Jan Dědič a Leading Lawyer in the category of Restructuring and Insolvency

Jan Dedic

Languages

 • German
 • Russian

Contact


vCard, (*.vcf)

Head Office Prague
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×