Simona Hornochová

Simona Hornochová is a tax advisor at KŠB. She focuses mainly on corporate income tax advice, tax proceedings (including judicial review), international taxation and tax planning.

Specialization


Background

Qualified tax consultant since 1997.

Education:

 • Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno (Mgr. - 1996)

Membership:

 • Czech Chamber of Tax Consultants
 • Czech Chamber of Certified Accountants
 • International Fiscal Association
Simona Hornochová

Languages

 • English

Location

 • Head Office Prague

Publications

Publications:

 • Skutečný vlastník příjmů – víme, o čem přesně se bavíme? [English: The real owner of the income - do we know exactly what we are talking about?] Bulletin KDP ČR 2/2020, s. 57, https://www.kdpcr.cz/bulletin/2020
 • Úvaha nad určením příjmu a jeho zdaněním příjmovou daní. [English: Der Consideration of the determination of income and its taxation by income tax] Bulletin KDP ČR 1/2019, s. 50, https://www.kdpcr.cz/bulletin/2019
 • Vývoj a výzvy v oblasti zdanění digitální ekonomiky. [English: Developments and challenges in the field of taxation of the digital economy] Bulletin KDP ČR 1/2018, s. 21, https://www.kdpcr.cz/bulletin/2018
 • Některá úskalí výkladu zákona o daních z příjmů v oblasti cenných papírů. [English: Some pitfalls in the interpretation of the law on income taxes in the field of securities.] Bulletin KDP ČR 4/2017, s. 21, https://www.kdpcr.cz/bulletin/2017
 • Majetek a některé související vztahy v novele zákona o daních z příjmů. [English: Property and some related relations in the amendment to the Income Tax Act.]  Bulletin KDP ČR 1/2017, s. 12, https://www.kdpcr.cz/bulletin/2017
 • Částečné vyřazení majetku - jaká úskalí najdeme v českém účetnictví a lze je překonat? [English: Property Partial disposal of assets - what pitfalls can we find in Czech accounting and can they be overcome?]  Bulletin KDP ČR 1/2017, s. 17, https://www.kdpcr.cz/bulletin/2017

Lectures:

 • Skutečný vlastník příjmů, Workshop Daňové ráje, [English: Property Real income owner, Workshop on Tax Havens]  ČZU, VOX, 12.5.2020
 • Daňově-právní aspekty sportu, [English: Daňově-právní aspekty sportu] ČOV, Sportovní diplomacie a právo ve sportu, 2.11.2019
 • Vybrané otázky z oblasti nehmotného majetku, [English: Selected issues in the field of intangible assets] KŠB Institut, 16.10.2019
 • Úvod do daňových aspektů forem správy majetku, [English: Introduction to tax aspects of forms of property management] Letní škola Právnické fakulty MU v Brně, 17.7.2019
 • Opravy a technické zhodnocení majetku v judikatuře NSS, [English: Repairs and technical evaluation of property in case law] ADAU, 15.11.2018
 • Svěřenský fond v daních, [English: Tax aspects of trust funds] KDP ČR, 20.9.2018
 • Pravidla a principy prokazování původu majetku, [English: Rules and principles of proving the origin of property] KCÚ, 14.11.2017
 • Daň z příjmů právnických osob v „daňovém balíčku“, [English: Corporate income tax in the “tax package”] KDP ČR, 26.10.2017
 • E-commerce a DPH, pravidla a úskalí, [English: E-commerce and VAT, rules and pitfalls]  APEK, 5.5.2017