Home » News » Artikel

Artikel

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Einträge insgesamt: 80 / Angezeigt: 41–60

Daň z finančních transakcí: příliš drahý a složitý experiment

,   6. 12. 2011 Link

Říká se jí daň Robina Hooda, někdy také nepřesně Tobinova daň podle držitele Nobelovy ceny za ekonomii a v současné době polarizuje členské státy EU. Daň z finančních transakcí má své zanícené stoupence i radikální odpůrce. Čí názor převáží?

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Dočasné přidělení zaměstnance

,   2. 12. 2011 Link

V osmé části seriálu o novele zákoníku práce zažijeme něco výjimečného. Vláda totiž vyslyšela zoufalé prosby zaměstnavatelů a do zákona vrátila jednoduchou a praktickou věc: zaměstnavatelé budou mít opět možnost dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

Nová rozhodčí pravidla ICC: „pohotovostní“ rozhodce i vstřícný krok vůči státům

  28. 11. 2011 Link

Dohodli jste se svým smluvním partnerem, že případné spory budete řešit podle rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory (ICC)? Pokud ano, vězte, že od nového roku se tato pravidla mění.

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní poměr na dobu určitou

,   25. 11. 2011 Link

V sedmé části seriálu o novele zákoníku práce se budu věnovat změnám sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Jinak dobrý záměr prodloužit celkovou dobu trvání nebyl podle mého názoru domyšlen ve všech detailech. Uvidíme, jak se budou změny líbit v praxi.

Co se mění na DPH u zdravotních služeb

  23. 11. 2011 Link

Zákon o zdravotních službách, který schválila Poslanecká sněmovna v rámci zdravotnické reformy, bude mít dopad i na ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, které upravuje osvobození zdravotních služeb a zboží. Na co si budou muset dát od příštího roku zdravotnická zařízení pozor?

Bránit se nezákonné daňové kontrole půjde brzy lépe

,   22. 11. 2011 Link

Velké změny se od začátku příštího roku odehrají ve správním soudnictví. Novinky ale nejspíš obchodní společnosti i jednotlivci uvítají. Bude totiž například možné domáhat se určení nezákonnosti už skončené daňové kontroly. Řízení před správními soudy se navíc zjednoduší a urychlí.

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Zkušební doba

,   18. 11. 2011 Link

V šesté části seriálu o novele zákoníku práce se krátce zastavím u nových podmínek sjednávání zkušební doby. Dobrou zprávou je možnost sjednat delší zkušební dobu pro některé zaměstnance. Zbytečné formální požadavky na zrušení pracovního poměru ve zkušební době už tolik nepotěší.

Trestní odpovědnost firem: České společnosti jako pachatelé trestných činů

,   16. 11. 2011 Link

V České republice dojde od nového roku s největší pravděpodobností k prolomení trestněprávní zásady societas delinquere non potest, tj. společnost nemůže spáchat trestný čin. Jak přesně bude deliktní způsobilost firem vypadat, je námětem dalšího článku seriálu, který novou právní úpravu zevrubně představí.

Účtování o přeměnách v novém

, ,   15. 11. 2011 Link

Jaký dopad do účetnictví firem bude mít novela zákona o přeměnách, která od začátku příštího roku změní pravidla přeměn obchodních společností a družstev? Hlavní změny se dotknou účetního období nebo vykazování oprav v účtování. Přinášíme přehled novinek, které se odrazí v novele zákona o účetnictví i příslušné prováděcí vyhlášky pro podnikatele.

Novela zákona o přeměnách: Flexibilita, jistota i úspory

, ,   14. 11. 2011 Link

Od příštího roku budou muset tuzemské i zahraniční firmy počítat s novelou zákona o přeměnách. Ta prošla minulý měsíc Senátem a před několika dny ji podepsal prezident Václav Klaus. I když se o českých zákonech často nedá říct, že by přinášely úspory a zjednodušovaly život, zmíněná novela je vesměs čestnou výjimkou, kterou byznysmeni nejspíš přivítají.

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní smlouva

,   11. 11. 2011 Link

V páté části seriálu o novele zákoníku práce se zaměříme na pracovní smlouvu. Změn je pouze několik, ale určitě stojí za povšimnutí – neznalost nových pravidel může znamenat neplatnou pracovní smlouvu.

Trestní odpovědnost firem: velké změny na obzoru

,   9. 11. 2011 Link

Už jen podpis prezidenta republiky schází k tomu, aby tuzemské firmy začaly být od začátku příštího roku trestně odpovědné. Co pro ně bude tato stěžejní změna znamenat? Jednotlivé novinky objasní právní seriál, který se zaměří na to nejpodstatnější, co by měli manažeři a podnikatelé vědět.

Spory s obchodními partnery bude možné řešit mediací

,   8. 11. 2011 Link

Poslanecká sněmovna právě projednává návrh zákona o mediaci v netrestních věcech. Bude-li zákon schválen, nabídne sporným stranám možnost vyřešit jejich spory neformálně, rychleji a levněji než v soudním řízení. Ovšem s jedním podstatným nedostatkem.

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Neplatnost pracovněprávních úkonů

,   4. 11. 2011 Link

Ve čtvrté části seriálu o novele zákoníku práce se pokusíme porozumět nové koncepci neplatnosti pracovněprávních úkonů. Tradiční a jednoduchá úprava ustupuje modernizaci za nepřiměřeně vysokou cenu.

Obchodní rejstříky v EU se propojí

,   3. 11. 2011 Link

Podnikatelé i spotřebitelé běžně uzavírají smlouvy napříč státy EU. Měli by proto být schopni rychle a spolehlivě zjistit informace o svých smluvních stranách. Přístupu do obchodních rejstříků jiných zemí ale často brání řada překážek, ať už technických, právních nebo jazykových. Zlepšit situaci by měla nová směrnice.

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Závislá práce

,   27. 10. 2011 Link

Třetí část seriálu o novele zákoníku práce věnuji otázkám „závislé práce“. Její nová definice bude určující pro posouzení, zda určité pracovní vztahy vytvářejí zakázaný „švarcsystém“, nebo nikoli.

Pro výpis z rejstříku nově do banky nebo stavební spořitelny

,   25. 10. 2011 Link

Počet Czech POINTŮ se v nejbližších měsících pravděpodobně zvýší. Banky a stavební spořitelny totiž dostaly zelenou v možnosti zřídit si tato kontaktní místa veřejné správy na vlastních pobočkách. Ještě letos si budou moci požádat o udělení autorizace k provozování Czech POINTU.

Evropa se pro neplatiče opět zmenší

,   20. 10. 2011 Link

Jste obchodní společností nebo samostatným podnikatelem a neplatí vám odběratel z jiného státu EU? Nebo vám partner žijící v jiné zemi EU neposílá výživné na dítě? Anebo váš dlužník sice sídlí v ČR, ale peníze „ulil“ na bankovní účet v jiné zemi EU? Vzdali jste boj předem, protože by to beztak bylo zdlouhavé, nákladné a s výsledkem nejistým? Blýská se vám na lepší časy.

Konec anonymních společností v Čechách

,   20. 10. 2011 Link

Pod stoupajícím politickým tlakem je dnes již téměř jisté, že v českém akciovém právu dojde v nejbližší době ke změně, která nemá v posledních dvaceti letech obdoby. Na kahánku mají listinné akcie na majitele. Otázka ale je, jaký efekt v „boji proti korupci“ bude jejich zrušení mít.

Novelou zákoníku práce krok za krokem: základní zásady s otazníkem

,   14. 10. 2011 Link

Zákoník práce se od příštího roku nejspíš podstatně změní. Návrh vládní novely sice v říjnu zamítl Senát, očekává se ale, že jeho veto Poslanecká sněmovna do konce roku přehlasuje. Pokud se tak stane, objeví se v zákoníku práce novinky, na které se vyplatí být připraveni. Ve druhém dílu seriálu, který se chystaným změnám věnuje, se zaměříme na dvě konkrétní oblasti: podpůrné použití občanského zákoníku ve věcech, jež zákoník sám neupravuje, a zásady pracovněprávních vztahů.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×