Home » News » Artikel

Artikel

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Einträge insgesamt: 80 / Angezeigt: 1–20
Seite: 1 2 3 4

Návrh novely ZISIF z pera ministerstva: Prvek očekávání střídá prvek zklamání

,   19. 2. 2015 Link

Materiál, který má vláda schválit, není vstřícný k praktickému použití. Praxi nabízí očekávání, kterým sám nemůže dostát.

Máte v zástavě výrobní linky či obráběcí stroje v Rusku? Pozor na nová pravidla

, ,   22. 1. 2015 Link

Obchodujete s ruskými partnery a máte v zástavě jejich movité věci, například výrobní linky či obráběcí stroje? Potom vězte, že od loňského července máte nově možnost své zástavní právo zapsat do ruského rejstříku zástav. A tento krok lze jedině doporučit.

Na nový zákon o kybernetické bezpečnosti se musejí připravit i energetici či potravináři

,   15. 1. 2015 Link

Prvního ledna 2015 nabyl účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících podzákonných předpisů. Jeho cílem je stanovit pravidla například pro případ kybernetického útoku, jehož cílem by byl blackout výrobců a distributorů elektřiny.

Přehled nové legislativy od 1. 1. 2015

,   1. 1. 2015 Link

I zbrusu nový rok 2015 s sebou přináší množství nových předpisů či jejich novel. Podnikatelé musejí počítat se změnami například v oblasti daní, provádění auditu, v pracovním a živnostenském právu. Na finančních trzích bude velkou událostí transformace družstevních záložen. Daňových úlev se dočkají rodiče s dětmi a všichni zřejmě uvítají zlepšení informací o potravinách a změny ve zdravotnictví. Nezapomíná se ani na ochranu životního prostředí a dopravu. Přinášíme vám přehled vybraných právních novinek, které jsou účinné od začátku nového roku 2015.

Blíží se technická novela nového občanského zákoníku. Co v ní bude?

,   6. 11. 2014 Link

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna letošního roku, možná podle probíhajících debat čeká první velká novela. Kdy k ní však dojde a co bude obsahovat, zatím ale není zcela jasné. Zřetelněji se ovšem už rýsuje „malá“, technická novela tohoto zákoníku, kterou by měla v dohledné době projednat vláda a která by měla napravit nejdůležitější nedostatky spíše technického rázu. Zde je přehled navrhovaných změn.

Quo vadis, česká energetická legislativo?

,   8. 9. 2014 Link

Legislativní rada vlády není právě orgán, o jehož existenci a činnosti by nutně věděl každý smrtelník. Poslední jednání této instituce však bylo v energetické obci očekáváno s neskrývaným zájmem a leckdy i nemalými nadějemi. Když se pak v pozdních čtvrtečních hodinách předminulého týdne začala v mediálním prostoru šířit zpráva, že LRV odložila projednání poslední navrhované novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, a to z důvodu její faktické neprojednatelnosti, bylo z mnoha alternativně-energetických luhů a hájů slyšet úlevné „uf“.

Už jste aktualizovali svůj zápis v rejstříku? Lhůta končí 30. června 2014!

,   2. 6. 2014 Link

Každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností má povinnost přizpůsobit zapsaný stav požadavkům nového zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Času přitom není nazbyt, neboť lhůta končí 30. června tohoto roku. Pouze spolky mají výjimku do 1. ledna 2017.

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů se od roku 2014 podstatně změní

  27. 5. 2013 Link

O tom, že zajímavým zdrojem příjmů může být pro fyzické osoby prodej cenných papírů, asi nemá smysl na tomto webu polemizovat. Kromě situace na trhu je výše příjmů ovlivňována i režimem zdanění. A právě ten díky chystané novele zákona o daních z příjmů dozná od 1. 1. 2014 důležitých změn.

Velká novela zákona o daních z příjmů se vydala na cestu legislativním procesem

,   20. 5. 2013 Link

V Poslanecké sněmovně se začíná posuzovat a projednávat vládní návrh novely zákona o daních z příjmů, která může mít dalekosáhlé dopady. Změny souvisejí s rekodifikací soukromého práva, jsou výrazem snahy o zpřesnění platného zákona a přinášejí i nový daňový režim některých příjmů. Vše snad od 1. ledna 2014.

Zpráva o vztazích: Pozor, konec března se blíží!

,   28. 2. 2013 Link

Ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období, tj. aktuálně do 31. 3. 2013, jsou všechny společnosti, které tvoří holding a nemají uzavřenu ovládací smlouvu, povinny zpracovat zprávu o vztazích. Co má zpráva obsahovat? Jaké jsou nejčastější chyby v nich? A co změní rekodifikace soukromého práva, která má být účinná od roku 2014?

Daň z převodu nemovitostí po novu: Povinnost přejde na kupujícího

,   25. 2. 2013 Link

Jaká je možná podoba daně z převodu nemovitostí od příštího roku? Odpovědi naleznete v tomto článku. Změny jsou poměrně zajímavé, ale zatím není jisté, že ke všem skutečně dojde.

Jste provozovatel solární elektrárny? A už máte smlouvu na likvidaci elektroodpadu?

, ,   16. 1. 2013 Link

Do 30. 6. letošního roku moc času nezbývá. To je lhůta, ve které jsou provozovatelé solárních elektráren povinni uzavřít smlouvu na likvidaci elektroodpadu z fotovoltaických panelů, které tvoří základ všech solárních elektráren. Tato povinnost se přitom vztahuje i na valnou většinu drobných solárních zdrojů umístěných například na střechách rodinných domů.

Státní příslušnost jako přežitek? Nové dědické nařízení EU přináší zásadní změny

,   8. 1. 2013 Link

Od loňského srpna je platné evropské nařízení, které přináší zásadní změny v oblasti dědického řízení s mezinárodním prvkem. Nařízení bezpochyby zapadá do politického konceptu „Evropa bez hranic“, neboť jde naproti pokračujícímu trendu odbourávání hlediska státní příslušnosti. Je závazné a přímo použitelné pro všechny státy EU včetně Česka kromě Velké Británie, Irska a Dánska.

Retailové investiční produkty: EU míří k větší transparentnosti

,   7. 1. 2013 Link

Komise EU představila návrh nařízení, které by mělo přinutit poskytovatele investičních produktů pro neprofesionální investory, aby rozhodující informace prezentovali jednotnou a srozumitelnou formou.

Exekuce od roku 2013: Novela přinese exekutorům více práce

, ,   13. 12. 2012 Link

S Novým rokem nabude účinnosti důležitá novela upravující výkon rozhodnutí a exekuce. Podívejte se na některé z důležitých změn, s nimiž budou muset od příštího roku společnosti i jednotlivci počítat. První díl krátkého seriálu pojedná o tom, jak se od ledna 2013 změní vztah mezi výkonem rozhodnutí soudy a exekutory.

Úrazové pojištění zaměstnanců, verze 2.0

, ,   20. 11. 2012 Link

S nadsázkou si dovolím konstatovat, že brzy poté, co jsme si připomněli jednu z méně šťastných přelomových událostí lidstva, se na ministerstvu práce a sociálních věcí chystá jiná revoluční změna. Plány ministerských úředníků směřují k 1. lednu 2014, kdy se má uskutečnit převrat v zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců.

Evropská komise chystá větší odškodňování investorů

,   17. 10. 2012 Link

Zvýšení jednotného odškodnění pro investory, kteří o své vklady přijdou kvůli zpronevěře, špatným řízením nebo provozními chybami jejich investiční společnosti až na 100 tisíc eur ve všech členských státech EU, rozšíření garančního systému též ve vztahu ke standardním fondům kolektivního investování a povinná solidarita mezi evropskými garančními systémy. To jsou hlavní novinky, které by měl přinést návrh změny směrnice o systémech pro odškodnění investorů.

Povinná rotace, karanténa i odškodnění investorů. To chystá Komise na ratingové agentury

,   13. 9. 2012 Link

Po zkušenostech z finanční a dluhové krize se EU chystá přitvrdit v regulaci ratingových agentur. Změny mají podpořit objektivitu a kvalitu vydávaných ratingů, což by mělo vést ke stabilnějšímu finančnímu systému.

Evropská komise si brousí zuby na auditory

,   10. 9. 2012 Link

Špatné audity velkých korporací, které v řadě případů signalizovaly zelenou i tam, kde by byla na místě spíš stopka, byly podle Evropské komise jednou z příčin finanční krize z roku 2008. Lékem by měla být nová právní úprava, která by mimo jiné měla postavit zeď mezi auditorské a poradenské služby.

Internetové obchody čekají velké změny

,   30. 8. 2012 Link

Provozovatelé internetových obchodů se musejí připravit na zásadní novinky. Brzy totiž začnou platit pravidla obsažená v nové směrnici o právech spotřebitelů, která provozovatelům e-shopů přinesou řadu nových povinností. Skončí například předvyplněná zaškrtávací políčka nebo předražené zákaznické linky.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×