Úvod » Naše služby » Veřejnoprávní regulace...

Veřejnoprávní regulace finančních institucí

Oblasti služeb

  • právní otázky týkající se regulatorních požadavků na finanční instituce, především na banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele, investiční společnosti a investiční fondy, a to předně ve vztahu ke způsobu poskytování služeb, jejich rozsahu, požadavkům na jednání se zákazníky a kapitálových a organizačních požadavků
  • poradenství v oblasti postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců finančních institucí, včetně otázek podmínek pro ustavení těchto osob do funkce ve vztahu ke specifickým požadavkům veřejnoprávní regulace
  • poradenství v oblasti akvizic, fúzí a jiných přeměn finančních institucí s ohledem na specifické požadavky veřejné regulace a orgánů dohledu, včetně podmínek pro získání souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na finanční instituci v České republice
  • poradenství týkající se vnitřní organizace a vnitřních předpisů finančních institucí, včetně požadavků na vnitřní řídící a kontrolní systém, problematiku střetu zájmů, tzv. čínských zdí, insider tradingu a jiných otázek týkajících se vnitřního provozu finančních institucí
  • poradenství ve vztahu k implementaci nových regulatorních požadavků v souvislosti s kontinuálními změnami regulace v oblasti finančních služeb, včetně asistence při účasti v legislativním procesu

Reference

Česká národní banka, Česká pojišťovna, Českomoravská komoditní burza Kladno, skupina PPF, Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×