Úvod » Naše služby » Trestní právo a zejména...

Trestní právo a zejména trestní odpovědnost podnikatelů

Oblasti služeb

  • obhajoba v trestních věcech v omezeném rozsahu, zejména se zaměřením na věci související s trestní odpovědností statutárních orgánů společností
  • trestné činy hospodářské
  • právní zastoupení poškozených ve věcech týkajících se porušování práv k ochranným známkám a jiným nehmotným právům

Reference

S ohledem na citlivost kauz nelze zveřejnit reference; KŠB však dosáhla řady významných úspěchů, které vyústily buď v zastavení trestního řízení ve stadiu přípravného řízení nebo ve zproštění obžaloby v řízení před soudem

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×