Úvod » Naše služby » Správní řízení včetně...

Správní řízení včetně správního soudnictví

Oblasti služeb

  • asistence klientům s přípravou podkladů pro správní řízení (živnostenská oprávnění, patentová řízení, udělování licencí, žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení atd.)
  • zastupování klientů v řízeních před správními orgány, a to např. v územních a stavebních řízeních, řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o veřejných zakázkách), a celé řadě dalších
  • zastupování klientů v řízeních o řádných opravných prostředcích proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklad, obnova řízení)
  • zastupování klientů při soudním přezkumu správních rozhodnutí (správní žaloba, kasační stížnost proti rozhodnutí správních soudů u Nejvyššího správního soudu)

Reference

Corinthia Group, ECK Generating, Eurotel Praha (nyní Telefónica O2 Czech Republic), Hochtief, Hospimed, Kladno GT, Odkolek/Delta Pekárny, REMA Systém, RWE Gas Storage, RWE Transgas, STV Group

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×