Úvod » Naše služby » Sportovní právo

Sportovní právo

Oblasti služeb

  • všestranné právní poradenství pro obec sportovců (zjednodušené pojmenování „sportovní právo“ reflektuje klientskou bázi, různorodost právních vztahů ve sportovní obci a jednotlivých sportovních odvětvích i koncentrovanou zkušenost s judikaturou reflektující danou problematiku, a to soudů českých, evropských i Evropského soudního dvora)
  • vnitrostátní i mezistátní klubové přestupy sportovců
  • odpovědnost za škodu obecně a specificky při sportovních úrazech na poli amatérském i profesionálním
  • problematika autonomie sportovních asociací a jejích pravidel
  • režim tzv. hráčských kvót
  • problematika dopingu
  • určování rozhodného práva, jakým se budou jednotlivé oblasti sportovního práva řídit (kolizní problematika)

Reference

ATP tennis association

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×