Úvod » Naše služby » Soudní spory a rozhodčí řízení

Soudní spory a rozhodčí řízení

Oblasti služeb

  • zastupování klientů u soudů, rozhodčích soudů a státních úřadů (zejména spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody, korporační spory, včetně sporů o neplatnosti usnesení valných hromad, pracovněprávní spory, nekalosoutěžní spory a spory z porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně známkoprávních sporů)
  • přezkoumání dokumentů dodaných klientem a posouzení oprávněnosti jeho nároků, popřípadě nároků vůči němu u soudu uplatněných
  • koncipování žalob a dalších podání k soudu či rozhodčímu soudu
  • prezentace nároků či obrany proti nárokům protistrany u prvoinstančních soudů, včetně případných jednání s druhou stranou o smíru
  • zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně stížnosti k Ústavnímu soudu ČR a Evropskému soudu pro lidská práva)

Reference

Alstom Power, Česká finanční/Česká konsolidační agentura, Česká národní banka, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, eBanka, Eurotel Praha (nyní Telefónica O2 Czech Republic), Global Payments, HVB Leasing, J&T Banka, Jihomoravská plynárenská, Karlovarské minerální vody, Komerční banka, Odkolek/Delta Pekárny, RWE Transgas, RWE Transgas Net, Univerzita Karlova, VČE, Východočeská plynárenská, Zentiva a další

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×