Úvod » Naše služby » Sociální zabezpečení a...

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Oblasti služeb

  • komplexní poradenství ohledně registračních, oznamovacích, evidenčních a zejména odvodových povinností, které mají zaměstnavatelé nebo fyzické osoby v oblasti nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění, včetně eliminace sankčních rizik
  • stanovení příjmů zahrnovaných do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a zpracovávání ročních přehledů osob samostatně výdělečně činných
  • určování státu, jehož předpisům v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění podléhá fyzická osoba
  • nastavení vhodných smluvních vztahů ovlivňujících režim pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
  • konzultace ohledně mezinárodních smluv i speciálních evropských pravidel v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Reference

Pojistné ze závislé činnosti (zaměstnanci, statutární orgány, vyslaní zaměstnanci ze zahraničí): AGC Europe IT GIE, A.T. Kearney, O-I Manufacturing Czech Republic (Avirunion), Česká televize, Český rozhlas, ECK Generating, EU Consultancy, FM Logistic, Chapman University, NIBE, Splirec Czech

Reference ohledně poradenských služeb poskytovaných fyzickým osobám neuvádíme z důvodu respektování jejich soukromí.

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×