Úvod » Naše služby » Restrukturalizace

Restrukturalizace

Oblasti služeb

  • poradenství zahrnující komplexní posouzení zamýšlené restrukturalizace včetně navržení optimálního řešení z právního i daňového pohledu
  • navržení optimálního časového harmonogramu restrukturalizace
  • příprava veškeré dokumentace související s restrukturalizací, včetně smluv o převodu majetkových účastí či majetků, případně dokumentů pro právní přeměnu dotčených společností
  • asistence při přípravě valných hromad a usnesení statutárních orgánů rozhodujících o restrukturalizaci
  • asistence při změně závazkových vztahů dotčených restrukturalizací

Reference

Alstom, HeidelbergCement, HeinekenGroup v České republice, Karlovarské minerální vody, New World Resources/ RPG Group včetně OKD, NextiraOne, Skanska

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×