Úvod » Naše služby » Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Oblasti služeb

  • poradenství zaměřené na jednotlivé složky životního prostředí (ochrana ovzduší, vod či půdy, nakládání s různými druhy odpadů, včetně tzv. elektroodpadu, ochrana přírody a krajiny)
  • poradenství související s hodnocením vlivů na životní prostředí – EIA a s problematikou integrovaného povolení – IPPC
  • poradenství v souvislosti s obchodováním s povolenkami na vypouštění skleníkových plynů
  • poradenství dle specifik nejrůznějších průmyslových oborů
  • zastupování klientů ve správních a soudních řízení týkajících problematiky ochrany životního prostředí

Reference

společnosti podnikající v oboru energetiky a využívání přírodních zdrojů (například společnosti skupiny ATEL provozující několik energetických zdrojů v Kladně a ve Zlíně či společnosti skupiny OKD), v chemickém, papírenském či sklářském průmyslu (například Avirunion, Hempel Czech Republic, Myllikoski Group), průmyslu stavebních hmot (Českomoravský cement/HeidelbergCement), provozovatelé kolektivního systému nakládání s elektroodpadem (například společnost REMA Systém) a další

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×