Úvod » Naše služby » Mezinárodní právo veřejné

Mezinárodní právo veřejné

Oblasti služeb

  • všeobecné právní poradenství v oblasti mezinárodního práva veřejného, včetně implementace mezinárodněprávních závazků ČR do jejího právního řádu, výkladu a aplikace mezinárodního práva Mezinárodním soudním dvorem, a kodifikace mezinárodního práva Valným shromážděním OSN a Komisí pro mezinárodní právo
  • mezinárodní právo smluvní, včetně výkladu a aplikace Vídeňské úmluvy o smluvním právu
  • mezinárodní právo lidských práv, včetně Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a zastupování klientů u Evropského soudu pro lidská práva
  • mezinárodní ochrana investic, včetně zastupování klientů v investičních arbitrážích
  • odpovědnost států, jurisdikční imunity států a jejich majetku, a diplomatická ochrana
  • mezinárodní mořské právo, kosmické právo a letecké právo
  • mezinárodní sankční režimy, včetně sankčních režimů Rady Bezpečnosti OSN

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×