Úvod » Naše služby » Investiční fondy a...

Investiční fondy a společnosti a kolektivní investování

Oblasti služeb

  • právní poradenství týkající se možností využití forem kolektivního investování, problematika fondů kvalifikovaných investorů a jiných alternativních forem vhodných pro soukromý kapitál
  • právní asistence při zakládání investičních společností či fondů kolektivního investování, koncipování vnitřních předpisů investičních společností, depozitářské smlouvy, korporátních dokumentů, statutu fondu, zatupování nebo asistence při povolovacím řízení před Českou národní bankou
  • poradenství týkající se struktury obchodů na účet fondů s přihlédnutím k požadavkům hospodářského života včetně daňových souvislostí, problematika obchodování a odkupu cenných papírů fondů kolektivního investování, včetně problematiky určení či volby rozhodného práva, je-li investorem zahraniční osoba
  • poradenství týkající se regulatorních požadavků na investiční společnosti, investiční fondy a depozitáře fondů kolektivního investování, zastupování ve správních řízeních před Českou národní bankou

Reference

Fortius Global Investments

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×