Úvod » Naše služby » Cenné papíry a kapitálové trhy

Cenné papíry a kapitálové trhy

Oblasti služeb

  • právní otázky týkající se emisí cenných papírů, problematika veřejného nabízení cenných papírů (public vs. private offers) včetně koncipování prospektů v souvislosti s veřejnými nabídkami cenných papírů, asistence v souvislosti s tzv. passportem zahraničních prospektů, řešení otázek kolize právních řádů a volby rozhodného práva
  • poradenství týkající se struktury obchodů s cennými papíry a deriváty, jejich využití jako zajištění (včetně problematiky finančního zajištění), problematiky převodů cenných papírů ve Středisku cenných papírů, v zahraničních systémech tzv. nepřímé držby cenných papírů, v samostatné evidenci investičních nástrojů, včetně koncipování smluvních dokumentů
  • poradenství týkající se poskytování investičních služeb včetně regulatorních požadavků především na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele a regulované trhy, zastupování ve správních řízeních před Českou národní bankou
  • poradenství v oblasti obecné problematiky cenných papírů, včetně směnečného a šekového práva, ale i v oblasti nestandardních cenných papírů (např. certifikáty, waranty) či složených instrumentů derivátového charakteru

Reference

Brokerjet České spořitelny, Burza cenných papírů Praha, Česká národní banka, Tiger Global Management, Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×