Úvod » O nás » Ranking a ocenění » Ranking a ocenění: Profesor...

Profesor Dědič Právníkem roku 2006

Profesor Jan Dědič, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík (KŠB), byl v soutěži Právník roku, v konkurenci více než 350 nominovaných právníků soutěžících v deseti kategoriích, zvolen odbornou porotou Právníkem roku 2006 v kategorii obchodní právo.

Ve druhém ročníku této soutěže, organizované Českou advokátní komorou a společností epravo.cz pod záštitou ministra spravedlnosti, zaznamenala KŠB opakovaný úspěch. Již v  úvodním ročníku soutěže byl Právníkem roku 2005 v oboru nemovitosti vyhlášen partner KŠB, Jiří Balaštík.

Profesor Dědič je uznávaným odborníkem především v oblastech práva cenných papírů a kapitálových trhů, práva obchodních společností, práva finančních institucí a finančního práva vůbec; zabývá se rovněž poradenstvím při fúzích a akvizicích. Stal se expertem České republiky v oblasti harmonizace našeho práva s právem Evropské unie. Je autorem řady odborných publikací – monografií, komentářů k zákonům, učebnic či článků v periodickém tisku. Pravidelně přednáší na konferencích a seminářích v tuzemsku i zahraničí. Je členem Legislativní rady vlády ČR, rekodifikační komise pro obchodní zákon a předsedou rozkladové komise České národní banky. V akademické sféře externě působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Vysoké škole ekonomické v Praze a na Wirtschaftsuniversität Wien.

Ke stažení

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×