Úvod » O nás » Profil

Profil advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice a s téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých pobočkách komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům. Za dobu svého působení KŠB získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna plně konkurovat mezinárodním advokátním firmám. Kanceláři a jejím odborníkům se v průběhu let dostalo mnoha ocenění, přičemž k nejprestižnějším z nich patří opakované vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice dle hodnocení nezávislých ratingových institucí Who’s Who Legal a Chambers and Partners.

Snažíme se pochopit ekonomický cíl klienta a v co největší míře porozumět jeho podnikání tak, abychom byli schopni navrhnout zákonné a daňově účinné řešení vedoucí v nejvyšší možné míře k dosažení podnikatelských záměrů klienta. Při své práci klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Uvědomujeme si hodnotu, kterou má pro klienta správné rozhodnutí ve správnou dobu, a snažíme se proto sledovat změny právních a daňových předpisů už v průběhu jejich přípravy. Účastníme se i vlastního legislativního procesu, kupříkladu v rámci Legislativní rady vlády.

Naši právníci a daňoví odborníci tvoří integrovaný tým, který je schopen velmi rychle reagovat na požadavky klienta. Mnozí dosáhli vzdělání ve více oborech, což KŠB umožňuje zaměřovat se i na právní odvětví, v nichž samotná znalost práva nestačí. Většina členů týmu disponuje zkušenostmi ze studia či právní praxe v zahraničí. Všichni právníci a daňoví poradci hovoří plynně anglicky či německy; s klienty jsme schopni komunikovat i v řadě dalších jazyků. Vedle poskytování služeb dle českého a evropského práva, jsou někteří naši právníci kvalifikovaní k poskytování právních služeb i podle některých zahraničních právních řádů (např. podle anglického či německého).

Naše činnost se neomezuje pouze na komerční poradenství. Považujeme za svou povinnost podílet se na životě společnosti a stavovské obce, přispívat k dodržování lidských práv a obhajobě konceptu právního státu. S tím úzce souvisí naše působení v International Bar Association (IBA) a jiných tuzemských i mezinárodních organizacích. Uvědomujeme si význam dalšího rozvoje právní vědy a aktivně se podílíme na tvorbě právních předpisů. Odborníci KŠB přednášejí dlouhodobě na tuzemských univerzitách a jsou lektory na konferencích a seminářích doma i v zahraničí.

Formálně sice nejsme globální advokátní firmou, ale máme za sebou množství mezinárodních transakcí a získali jsme množství osobních kontaktů a vypěstovali si výborné pracovní vztahy s předními advokátními kancelářemi prakticky po celém světě. Nejen v rámci regionu střední a východní Evropy jsme našli spolehlivé kanceláře, s nimiž úzce spolupracujeme při komplexních regionálních či globálních transakcích. Máme za to, že společné zkušenosti z klientské práce jsou pro kvalitní službu hodnotnější než formální příslušnost k nadnárodní firmě. Při spolupráci se zahraničními advokátními kancelářemi a poradenskými společnostmi klademe důraz na zachování své samostatnosti a nezávislosti.

Ke stažení

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×