Úvod » Novinky a publikace » Tax News

Tax News  rss

Záznamů celkem: 245 / Zobrazeno: 121–140

Projednávané zákony

Tax News   28. 2. 2011 Link

Novela zákona o spotřebních daních

Schválené zákony

Tax News   28. 2. 2011 Link

Novela zákona o DPH

Projednávané zákony - novela zákona o DPH

Tax News   27. 1. 2011 Link

Senát na své 4. schůzi dne 26. ledna 2011 vrátil zpět k projednání do Poslanecké sněmovny novelu zákona o DPH se dvěma pozměňovacími návrhy.

Sdělení Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství

Tax News   27. 1. 2011 Link

Informace k podání přiznání k dani z nemovitostí; Přehled koeficientů daně z nemovitosti pro rok 2011; Překlady vybraných kapitol Směrnice o převodních cenách; Jednotné kurzy za rok 2010 

Z judikatury - Rozsudek NSS k zaměstnaneckému poměru jednatele

Tax News   27. 1. 2011 Link

Rozsudek NSS k zaměstnaneckému poměru jednatele

Upozornění v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů

Tax News   27. 1. 2011 Link

Změna povinnosti plátců daně účinná od 1. ledna 2011

Schválené a účinné zákony

Tax News   1. 1. 2011 Link

Zákon o daních z příjmů a zákon o stavebním spoření; Zákon o účetnictví; Zákon o obnovitelných zdrojích

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   1. 1. 2011 Link

Prominutí daně vybírané srážkou; Stanovení lhůt při správě daní; Formát a struktura datové zprávy; Ukončení platnosti daňové složenky; Nový tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty; Informace Ministerstva financí ke konstrukci základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků; Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a  průměrná cena pohonných hmot 

Projednávané zákony

Tax News   1. 1. 2011 Link

Zákon o dani z přidané hodnoty

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   22. 10. 2010 Link

Prodloužení lhůty pro podání žádostí v členských státech EU o vrácení DPH za rok 2009 do 31. března 2011.

Nové návrhy zákonů

Tax News   22. 10. 2010 Link

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a novela zákona o spotřebních daních; novela zákona o dani z nemovitostí; novela zákona o daních z příjmů

Nové návrhy zákonů

Tax News   6. 9. 2010 Link

Novela zákona o účetnictví

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   6. 9. 2010 Link

Ministerstvo financí vydalo informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní.

Z judikatury - Soudní dvůr Evropských společenství vydal v červenci 2010 rozhodnutí k aplikaci DPH u faktur za dodání zboží nebo poskytnutí služby

Tax News   6. 9. 2010 Link

Soudní dvůr Evropských společenství (ESD) vydal v červenci 2010 rozhodnutí k aplikaci DPH u faktur za dodání zboží nebo poskytnutí služby, které obsahují chybný údaj, jež není v souladu se všemi podmínkami, které ukládají čl. 167, čl. 178 písm. a) bod 1 a čl. 226 směrnice Rady 2006/112/ES (dále jen „směrnice“).

Nové návrhy zákonů

Tax News   30. 6. 2010 Link

Novela zákona o dani z přidané hodnoty v připomínkovém řízení; novela zákona o spotřebních daních v připomínkovém řízení

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   30. 6. 2010 Link

Sdělení k problematice fotovoltaických elektráren ve vztahu k dani z nemovitostí; informace o ukončení platnosti Pokynu D-336

Z judikatury - Nejvyšší správní soud dne 1. června 2010, č.j. 5 Afs 64/2008-156 rozhodl v rozšířeném senátu ve věci práva na informace o prominutí daně, resp. daň. příslušenství, ke kterému došlo v důsledku rozhodnutí Min. financí nebo finanč. úřadu

Tax News   30. 6. 2010 Link

Podle Nejvyššího správního soudu jsou osoby, kterým stát promíjí daň nebo daňové příslušenství ve své podstatě příjemcem veřejných prostředků a na informace o jejich poskytování se nevztahuje mlčenlivost v rámci daňového řízení.

Nové návrhy zákonů

Tax News   15. 6. 2010 Link

Novela zákona o územních finančních orgánech: změny v kompetencích mezi úřady a specializovaný finanční úřad

Z judikatury - Nejvyšší správní soud dne 15. dubna 2010, č.j. 7 Afs 15/2010-89 rozhodl o kasační stížnosti Finančního ředitelství v Ústí nad Labem

Tax News   15. 6. 2010 Link

Rozhodnutí má vliv na posouzení otázky, zda samotné zahájení daňové kontroly bez sdělení pochybností či podezření o správnosti daňové povinnosti přerušuje zákonem stanovenou prekluzívní lhůtu pro zánik práva na vyměření daně.

Nové návrhy zákonů

Tax News   29. 4. 2010 Link

Novela zákona o DPH - změny v rozsahu spřízněných osob; novela zákona o daních z příjmů, zákona o územních finančních orgánech a zákona o DPH

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×