Úvod » Novinky a publikace » Newslettery

Newslettery

KŠB vydává informační novinky reflektující významné právní a daňové změny spolu s komentáři k vybraným problémům praxe (X Lege), resp. nejnovější změny v daňové legislativě ČR (Tax News). Jejich cílem je informovat o aktuálním dění v těchto oblastech, a to zejména se zaměřením na aspekty mající přímý dopad na podnikatelské subjekty. Informace vycházejí v českém, anglickém či německém jazyce a jsou zasílány v elektronické podobě přímo na email všech zaregistrovaných čtenářů. V případě zájmu o odběr těchto periodik se, prosím, zaregistrujte v sekci Registrace.

Tax News

Daňové novinky připravované daňovým oddělením KŠB reflektují změny daňových předpisů ČR pro právnické i fyzické osoby. Přehlednou formou upozorňují čtenáře na nové právní úpravy v daňové oblasti s důrazem na změny, které mohou mít význam pro klienty (snížení či zvýšení daňové zátěže, uplatnění daňových úspor, zvýšení hodnoty podniku apod.).

X Lege

Informační čtvrtletník KŠB upozorňující na důležité změny a novinky v právní či daňové oblasti, včetně komentářů odborníků KŠB k aktuálním tématům.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×