X Lege  rss

Záznamů celkem: 15 / Zobrazeno: 1–15

Evropské zkušenosti s fungováním regionálních letišť

X Lege   28. 7. 2014 Link

Na jaře proběhla v Bukurešti mezinárodní konference o letecké dopravě, na které vystoupil i partner KŠB Jiří Horník. Ve svém příspěvku, který je k přečtení na www.patria.cz/pravo, se věnoval zejména zkušenostem s fungováním regionálních letišť, která mnohdy jen přežívají. V mnoha případech jsou taková letiště závislá na veřejné podpoře, pro jejíž poskytování však byla nově zpřísněna pravidla. V praxi se tak mnohá letiště mohou ocitnout v problémech.

Emisní povolenky jako bumerang

X Lege   28. 7. 2014 Link

V letech 2008 – 2012 byly výrobcům elektřiny přidělovány emisní povolenky v množství stanoveném Národním alokačním plánem. Původně bezproblémová záležitost se však státu může řádně prodražit.

Novinky v komunitárním právu

X Lege   28. 7. 2014 Link

Končící mandát dnes už bývalých poslanců Evropského parlamentu se stal stimulem i pro zvýšenou legislativní aktivitu unijních orgánů. V prvních měsících letošního roku se tak podařilo finalizovat a přijmout mj. dlouho připravovaná nová pravidla pro veřejné zakázky a koncese či audity účetních závěrek.

Firmy začínají možnosti rekodifikace využívat

X Lege   28. 7. 2014 Link

Přes jistou opatrnost lze podle profesora Jana Dědiče, partnera KŠB a spoluautora rekodifikace, říci, že postupně roste zájem o nové právní instituty, které by měly zjednodušit život firmám i jejich manažerům.

Transparentnost až na kost

X Lege   28. 7. 2014 Link

V březnu přijal Evropský parlament v prvním čtení změnu původního návrhu čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz, kterou se členským státům ukládá zřídit veřejně přístupné rejstříky právnických osob a trustových struktur, v nich budou uveřejněny údaje o jejich skutečných vlastnících. To znamená nejen požadavek na uveřejnění identity významných (alespoň 25%) akcionářů, ale též beneficientů soukromých nadací, svěřenských fondů a podobných struktur.  Návrh komentuje advokát KŠB Vlastimil Pihera.

Odkazy na internetu jsou legální. Nebo ne?

X Lege   28. 7. 2014 Link

Odkazy na internetu s pomocí hyperlinků jsou běžné. Co když se ale odkazuje na materiál chráněný autorskými právy? Je to legální? Poprvé o odkazování na internetu rozhodoval Soudní dvůr EU letos v únoru.

Daňové aspekty zálohy na podíl na zisku

X Lege   28. 7. 2014 Link

Zákon o obchodních korporacích zakotvuje s účinností od ledn a tohoto roku řadu pozitivních změn. Členové obchodních korporací jistě přivítají možnost vyplácet zálohy na podíly na zisku. Tyto zálohy je možné vyplácet na základě mezitímní účetní závěrky, pokud z ní vyplyne, že obchodní korporace disponuje dostatečně velkými vlastními zdroji na jejich výplatu a zároveň jsou splněny další zákonné podmínky, popřípadě podmínky dané společenskou smlouvou.

Informační čtvrtletník KŠB X Lege č. 3/2013

X Lege   6. 1. 2014 Link

Třetí číslo čtvrtletníku X Lege se věnuje především změnám, které sebou přinese nový občanský zákoník.

Informační čtvrtletník KŠB X Lege č. 2/2013

X Lege   23. 7. 2013 Link

Druhé číslo letošního čtvrtletníku X Lege přináší mimo jiné rozhovor se spoluautorem rekodifikace a společníkem KŠB, profesorem Janem Dědičem, který se vyjadřuje k aktuální podobě i plánovaným změnám doprovodné legislativy nového občanského zákoníku. Dalším tématem je projednávaná novela zákona o daních z příjmu, která je důležitým krokem k zavedení jednoho inkasního místa.

Informační čtvrtletník KŠB X Lege č. 1/2013

X Lege   26. 2. 2013 Link

Čerstvé vydání informačního čtvrtletníku X Lege se zaměřuje mimo jiné na nový  zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který má být účinný od 1.7.2013. X Lege také upozorňuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu, že zaměstnavatelé, kteří propustí své pracovníky pro nadbytečnost, jim nemusejí nabídnout jiné místo. Svým rozhodnutím, které by nyní měly respektovat všechny soudy v pracovněprávních sporech, tak dal za pravdu zaměstnavateli, kterého zastupovala KŠB. Dále X Lege poukazuje na rozšíření počtu případů, kdy se podnikatelé platící DPH mohou stát ručiteli za své dodavatele, a všímá si nařízení Evropské unie, která umožní získat patentovou ochranu téměř ve všech státech EU na základě jedné přihlášky. Jako obvykle lze v X Lege nalézt i novinky z blížící se rekodifikace soukromého práva, přičemž tentokrát se věnuje přechodným ustanovením.

Informační čtvrtletník KŠB X Lege č. 3/2012

X Lege   27. 11. 2012 Link

Čerstvé vydání informačního čtvrtletníku X Lege se zaměřuje mimo jiné na novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, kterou v listopadu schválila vláda a která bude bez nadsázky znamenat revoluci v oblasti distribuce pojistných produktů. X Lege si ale všímá i návrhů cenových rozhodnutí ERÚ a právní situace regionálních letišť, u nichž Evropská komise začala zostřovat pravidla pro poskytování tzv. veřejné podpory. Jako obvykle lze v X Lege nalézt i novinky z blížící se rekodifikace soukromého práva, tentokrát v podobě změn u takzvaných osobních společností neboli u komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti.

Informační čtvrtletník KŠB X Lege č.2/2012

X Lege   15. 10. 2012 Link

K hlavním tématům druhého vydání informačního čtvrtletníku X Lege v letošním roce patří aukce digitální dividendy, kterou v polovině července vyhlásil Český telekomunikační úřad, jakož i nový zákon o podporovaných zdrojích energie. Ten od začátku roku 2013 nahradí jak dnešní zákon o obnovitelných zdrojích energie, tak i části tzv. energetického zákona týkající se druhotných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla i decentrální výroby elektřiny. Tradičně se věnujeme rekodifikaci občanského a obchodního práva; v tomto vydání uvádíme nejvýznamnější změny, které od roku 2014 dopadnou na holdingy. Nechybí přehled novinek z práva EU a informace k tzv. antidiskriminační novele v oblasti pojišťovnictví.

Informační čtvrtletník KŠB X Lege č. 1/2012

X Lege   12. 3. 2012 Link

V prvním vydání informačního čtvrtletníku X Lege v roce 2012 je věnována pozornost chystanému zákonu o zvýšení transparentnosti firem, nové právní úpravě podporovaných zdrojů energie, jakož i reexportům léčiv, které v současné době hýbou farmaceutickým trhem. V souvislosti s rekodifikací občanského a obchodního práva pokračujeme v přehledu nejdůležitějších změn, které se od roku 2014 dotknou obchodních společností; tentokrát se věnujeme akciové společnosti. Jednatele a členy kolektivních orgánů obchodních společností mohou zajímat změny v povinné účasti na důchodovém, nemocenském i zdravotním pojištění, pokud jsou za výkon své funkce odměňováni.

Informační čtvrtletník KŠB X Lege č. 2/2011

X Lege   14. 10. 2011 Link

Druhé letošní číslo informačního čtvrtletníku KŠB se věnuje změnám v energetickém právu, novele zákoníku práce, novele zákona o přeměnách obchodních společností a družstev či aktuální situaci k tématu souběh funkcí. Přináší také přehled nejdůležitějších změn, které se dotknou společností s ručením omezeným v novém zákoně o korporacích, který je připravován spolu s novým občanským zákoníkem. Pozornost je věnována též novinkám z komunitárního práva (nařízení REMIT a nová směrnice o právech spotřebitelů).

Informační čtvrtletník KŠB X Lege č. 1/2011

X Lege   24. 6. 2011 Link

První číslo X Lege, nového informačního čtvrtletníku KŠB, přináší články na téma souběhu funkcí, který stávající legislativa řeší jen zčásti, zabývá se praktickými dopady zákona o spotřebitelském úvěru a věnuje se také novému zákonu o korporacích, který je připravován spolu s novým občanským zákoníkem.

Pro více informací k novému čtvrtletníku KŠB X Lege klikněte prosím zde.

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×