Tax News  rss

Záznamů celkem: 245 / Zobrazeno: 61–80
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Z Poslanecké sněmovny

Tax News   30. 6. 2012 Link

Novela zákona o spotřebních daních

Schválené zákony

Tax News   30. 6. 2012 Link

Novela zákona o účetnictví

Z judikatury

Tax News   30. 6. 2012 Link

Nerealizované kurzové zisky

Publikované mezinárodní smlouvy

Tax News   30. 5. 2012 Link

Dohody o výměně informací v daňových věcech

Přistoupení Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu

Tax News   30. 5. 2012 Link
Celní správa České republiky informuje o přistoupení Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským...

Návrh změny Směrnice o DPH

Tax News   30. 5. 2012 Link
Evropská Komise vydala návrh Směrnice Rady, kterou se mění Směrnice o DPH[1], pokud jde o aplikaci DPH u poukázek. Navržená účinnost Směrnice je od 1. ledna 2015. Cílem Směrnice je zavést...

Návrh nové úpravy zákona o dani z převodu nemovitostí

Tax News   30. 5. 2012 Link
Ministerstvo financí ČR vydalo informační materiál k připravovanému novému zákonu o dani z převodu nemovitostí, v němž jsou uvedena pouze základní témata nové právní úpravy....

Projednávané zákony

Tax News   30. 5. 2012 Link

Novela zákona o účetnictví

Návrh zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů

Tax News   15. 5. 2012 Link

Stručný přehled základních změn, které jsou uvedeny v návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. V současné době proběhlo vnější připomínkové řízení k tomuto návrhu.

Nové mezinárodní smlouvy

Tax News   26. 4. 2012 Link
Ministerstvo financí ČR („MFČR“) informovalo o podepsání dvou smluv o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů („SZDZ“). Jedná se o smlouvy uzavřené...

Směrnice o ročních účetních závěrkách mikrosubjektů

Tax News   26. 4. 2012 Link
V Úředním věstníku Evropské unie byla publikována Směrnice novelizující čtvrtou Směrnici, o ročních účetních závěrkách některých forem společností. Tato Směrnice umožňuje členským státům zavést...

DPH ve zdravotnictví od 1. dubna 2012

Tax News   26. 4. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo informaci k uplatnění DPH ve zdravotnictví od 1. dubna 2012. GFŘ  specifikuje plnění osvobozená od daně a plnění, na něž se vztahuje snížená,...

Nové návrhy zákonů

Tax News   26. 4. 2012 Link

Novela zákona o DPH; Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Nové mezinárodní smlouvy

Tax News   29. 3. 2012 Link
Ministerstvo financí ČR („MFČR“) informovalo o sjednání Dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím. Cílem smlouvy je zvýšení efektivity...

Průměrná cena emisní povolenky

Tax News   29. 3. 2012 Link
Novelou zákona o obnovitelných zdrojích byla s účinností od 1. ledna 2011 zavedena daň darovací z emisních povolenek EUA bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny...

Podílové fondy

Tax News   29. 3. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo informaci ve věci registrace a podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob („přiznání k DPPO“) podílovými fondy. Podílové fondy...

Novela zákona o spotřebních daních

Tax News   29. 3. 2012 Link
V současné době se připravují dvě novely zákona o spotřebních daních. První novela navrhuje snížení spotřební daně z pohonných hmot, a to u nafty o 2,50 Kč na litr a u benzinu o 1,50 Kč na...

Smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi ČR a Irskem

Tax News   29. 2. 2012 Link
Ministerstvo financí ČR ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 informovalo o změně v uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a Irskem. Změna vyplývá ze zavedení...

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Tax News   29. 2. 2012 Link
Ministerstvo financí ČR zaktualizovalo ke dni 1. ledna 2012 seznam všech Smluv o zamezení dvojího zdanění, kterými je Česká republika vázána. Celkem se jedná o 77 platných smluv. Několik dalších se...

Informace ke změně režimu uplatnění DPH ve stavebnictví

Tax News   29. 2. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo na webových stránkách České daňové správy odpovědi na nejčastější dotazy z řad široké veřejnosti, které souvisejí s nově zavedeným režimem...

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×