Tax News  rss

Záznamů celkem: 245 / Zobrazeno: 41–60
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ručení za nezaplacenou daň

Tax News   27. 4. 2013 Link

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, ve které sděluje, že správce daně nebude zatím vyzývat ručitele k úhradě nedoplatků na dani z přidané hodnoty.

Nová sazba srážkové daně

Tax News   27. 4. 2013 Link
S účinností od 1.1.2013  byla zavedena nová 35% sazba daně vybírané srážkou. Tato daň se uplatní při výplatách příjmů cizím daňovým rezidentům, kteří nejsou rezidenty jiného členského...

Nové mezinárodní smlouvy

Tax News   24. 4. 2013 Link
SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, které bylo...

Finanční správa

Tax News   24. 4. 2013 Link

Datové schránky

Územní pracoviště finančních úřadů

Nevyčerpaná dovolená

Zdanění fyzických osob v 2013

Tax News   24. 4. 2013 Link

Spolupracující osoby

Solidární zvýšení daně u záloh

Daňový řád a změny v 2013

Tax News   24. 4. 2013 Link

Registrační řízení

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Návrh zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů

Tax News   7. 11. 2012 Link

Změny zákona o dani z příjmů

Změny zákona o DPH

Změny zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí

Změny zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon o pojistném na důchodové spoření a změna souvisejících zákonů

Z Poslanecké sněmovny

Tax News   31. 10. 2012 Link

Co může způsobit neschválení konsolidačního balíčku a veto prezidenta k důchodovému spoření

Daňové souvislosti dluhopisů, metanolové kauzy a jiné novinky na stránkách GFŘ

Tax News   31. 10. 2012 Link

Nová emise státních dluhopisů

Daňové dopady metanolové kauzy

Úrok z posečkání daně

Protokoly k mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění

Z judikatury NSS

Tax News   31. 10. 2012 Link

Referenční cena a důkazní břemeno správce daně

Informace GFŘ k přenesené daňové povinnosti DPH ve stavebnictví

Tax News   30. 9. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informace k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu...

Nové mezinárodní smlouvy

Tax News   30. 9. 2012 Link
Dne 4. července 2012 byla v Panamě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, včetně...

Z Poslanecké sněmovny

Tax News   30. 9. 2012 Link

Změna daňových, pojistných a jiných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů;  Novela zákona o DPH

Z judikatury

Tax News   30. 9. 2012 Link

Cestovní služba

Nové lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů ve zvláštních případech

Tax News   3. 8. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo informaci k lhůtám pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ve specifických případech (např. v případech přeměn,...

Z Poslanecké sněmovny: nové právní předpisy

Tax News   3. 8. 2012 Link

Zákon o změně daňových, pojistných a jiných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů; Nový zákon o dani z převodu nemovitostí

Z judikatury

Tax News   3. 8. 2012 Link

Dohadné položky pasivní

Nové mezinárodní smlouvy

Tax News   30. 6. 2012 Link

Smlouvy se Saudskou Arábií, Kolumbií a s Rakouskem

Osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření

Tax News   30. 6. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo informaci k nové právní úpravě osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2013. Zákon o...

Omezení přístupu Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu

Tax News   30. 6. 2012 Link
V předchozích Daňových novinkách (č. 5/2012) jsme informovali o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a...

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×