Tax News  rss

Záznamů celkem: 245 / Zobrazeno: 101–120

Nový výpočet důchodů

Tax News   21. 9. 2011 Link
V DN 7/2011 jsme stručně informovali o tom, že prezident republiky nepodepsal tzv. malou důchodovou reformu, která mění redukční hranice pro výpočet důchodu a prodlužuje věk pro odchod do...

Schválené zákony

Tax News   1. 8. 2011 Link

Novela devizového zákona

DPH

Tax News   1. 8. 2011 Link

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení; Nárok na odpočet na základě daňového dokladu od neplátce daně; Definice provozovny podle Nařízení Rady EU

Skutečný vlastník příjmů

Tax News   12. 7. 2011 Link
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj („OECD“) zveřejnila diskusní materiál, jehož záměrem je vymezit přesnou definici skutečného vlastníka příjmu. Splnění podmínek skutečného vlastnictví...

Malá důchodová reforma

Tax News   12. 7. 2011 Link
Prezident republiky nepodepsal tzv. malou důchodovou reformu, která od října 2011 mění redukční hranice pro výpočet důchodů a prodlužuje věk pro odchod do starobního důchodu. O návrhu tohoto zákona...

DPH

Tax News   12. 7. 2011 Link

Soukromá spotřeba

Náklady vynaložené na registraci chemických látek

Tax News   12. 7. 2011 Link
Dle informace vydané GFŘ a v souladu s příslušnými předpisy EU je rozhodnutí o registraci chemické látky vydané Evropskou agenturou chápáno jako dlouhodobý nehmotný majetek. Náklady...

Přihlášky k registraci k daním elektronicky

Tax News   12. 7. 2011 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) nově umožňuje, aby daňové subjekty mohly podat přihlášku k registraci elektronicky. Elektronicky lze podat čtyři různé přihlášky k registraci. Jsou...

Zpevněná plocha pozemku

Tax News   12. 7. 2011 Link
Prezident republiky podepsal 30. června 2011 novelu zákona o dani z nemovitostí. Změny, které novela přináší, se týkají výhradně podnikatelů, kteří vlastní tzv. zpevněné plochy, tj. pozemky...

Od Evropského soudního dvora

Tax News   11. 6. 2011 Link

DPH: Žaloba Evropské komise na Českou republiku

DPH

Tax News   11. 6. 2011 Link

Zvýšení sazby daně; Technická novela

Z judikatury

Tax News   10. 5. 2011 Link

Dohadné položky na odměny zaměstnanců

Připravované zákony

Tax News   10. 5. 2011 Link

Připravované změny zákonů v oblasti nemocenského a důchodového pojištění

DPH

Tax News   10. 5. 2011 Link

Daňové doklady zaslané e-mailem

Opravy u poskytování skont a bonusů

Distributor pohonných hmot

Tax News   10. 5. 2011 Link

Zpřísnění podmínek pro distributory pohonných hmot

Schválené zákony

Tax News   31. 3. 2011 Link

Novela zákona o spotřebních daních

Sdělení Generálního ředitelství cel

Tax News   31. 3. 2011 Link

Informace k osvobození od DPH při dovozu zboží

Sdělení a Pokyny Generálního finančního ředitelství

Tax News   31. 3. 2011 Link

Postup při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací; Doplnění Sdělení GFŘ k odvodu podle zákona o obnovitelných zdrojích; Formát a struktura výpisu z evidence pro účely DPH

Schválené zákony

Tax News   28. 2. 2011 Link

Novela zákona o DPH

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×