Tax News: 2012/02, č. 2  rss

Newsletter: Tax News – 2012/02, č. 2
Záznamů celkem: 6 / Zobrazeno: 1–6

Smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi ČR a Irskem

Tax News   29. 2. 2012 Link
Ministerstvo financí ČR ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 informovalo o změně v uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a Irskem. Změna vyplývá ze zavedení...

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Tax News   29. 2. 2012 Link
Ministerstvo financí ČR zaktualizovalo ke dni 1. ledna 2012 seznam všech Smluv o zamezení dvojího zdanění, kterými je Česká republika vázána. Celkem se jedná o 77 platných smluv. Několik dalších se...

Informace ke změně režimu uplatnění DPH ve stavebnictví

Tax News   29. 2. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo na webových stránkách České daňové správy odpovědi na nejčastější dotazy z řad široké veřejnosti, které souvisejí s nově zavedeným režimem...

Prominutí správního poplatku

Tax News   29. 2. 2012 Link
Ministerstvo financí vydalo dne 2. února 2012 rozhodnutí o prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Prominutí...

Publikace novelizovaných českých účetních standardů

Tax News   29. 2. 2012 Link
V souvislosti se změnami Českých účetních standardů („ČÚS“), o kterých jsme informovali v předchozích Daňových novinkách, doplňujeme, že Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č....

Lhůta pro podání daňového přiznání obcemi

Tax News   29. 2. 2012 Link
GFŘ vydalo Stanovisko k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí. Spornou otázkou byla skutečnost, zda se na obce, které mají ze zákona uloženu povinnost nechat přezkoumat svá hospodaření...

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×