Tax News: 2010/06, č. 4  rss

Newsletter: Tax News – 2010/06, č. 4
Záznamů celkem: 3 / Zobrazeno: 1–3

Z judikatury - Nejvyšší správní soud dne 1. června 2010, č.j. 5 Afs 64/2008-156 rozhodl v rozšířeném senátu ve věci práva na informace o prominutí daně, resp. daň. příslušenství, ke kterému došlo v důsledku rozhodnutí Min. financí nebo finanč. úřadu

Tax News   30. 6. 2010 Link

Podle Nejvyššího správního soudu jsou osoby, kterým stát promíjí daň nebo daňové příslušenství ve své podstatě příjemcem veřejných prostředků a na informace o jejich poskytování se nevztahuje mlčenlivost v rámci daňového řízení.

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   30. 6. 2010 Link

Sdělení k problematice fotovoltaických elektráren ve vztahu k dani z nemovitostí; informace o ukončení platnosti Pokynu D-336

Nové návrhy zákonů

Tax News   30. 6. 2010 Link

Novela zákona o dani z přidané hodnoty v připomínkovém řízení; novela zákona o spotřebních daních v připomínkovém řízení

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×