Tax News: 2010/04, č. 2  rss

Newsletter: Tax News – 2010/04, č. 2
Záznamů celkem: 3 / Zobrazeno: 1–3

Z judikatury - Nejvyšší správní soud dne 25. února 2010, č.j. 4 Ads 120/2009-88 rozhodl o kasační stížnosti ve věci žalobce Ježek software s.r.o., proti žalované České správě sociálního zabezpečení

Tax News   29. 4. 2010 Link

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalované (České správy sociálního zabezpečení), napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

Z judikatury - Nejvyšší správní soud se dne 5. ledna 2010, č.j. 2 Afs 87/2009-131 vyjádřil k otázce běhu lhůt určených prostřednictvím tzv. fikce

Tax News   29. 4. 2010 Link

V případě, že den doručení rozhodnutí daňové správy je určen fikcí, tj. např. 10. den poté, co si příjemce nevyzvedl příslušnou písemnost, a předtím byl o uložení písemnosti vhodným způsobem vyrozuměn, za den doručení se považuje i den, který připadne na státní svátek, den klidu nebo den pracovního volna.

Nové návrhy zákonů

Tax News   29. 4. 2010 Link

Novela zákona o DPH - změny v rozsahu spřízněných osob; novela zákona o daních z příjmů, zákona o územních finančních orgánech a zákona o DPH

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×