Tax News: 2009/10, č. 7  rss

Newsletter: Tax News – 2009/10, č. 7
Záznamů celkem: 6 / Zobrazeno: 1–6

Z judikatury - rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. září 2009, č.j. 2 Afs 58/2009-85 o nezákonnosti výzvy k odstranění pochybností

Tax News   29. 10. 2009 Link

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. září 2009, č.j. 2 Afs 58/2009-85 je výzva k odstranění pochybností podle ustanovení § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nezákonná, pokud neobsahuje konkrétní a přesně specifikované pochybnosti, které má daňový subjekt následně vyvrátit.

Z judikatury - rozhodnutí Ústavního soudu o soudní přezkoumatelnosti rozhodnutí o prominutí daně

Tax News   29. 10. 2009 Link

Podle rozhodnutí Ústavního soudu je rozhodnutí o prominutí daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků soudně přezkoumatelné.

Schválené a účinné zákony

Tax News   29. 10. 2009 Link

Zákon č. 288/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České Republiky; schválení zákona o podpoře hospodářského růstu

Nově předkládané návrhy zákonů

Tax News   29. 10. 2009 Link

Novela zákona o DPH; změny daňových předpisů ve „Vládním balíčku“

Mezinárodní daňové vztahy

Tax News   29. 10. 2009 Link

Podepsání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku; podepsání nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Čínou; podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   29. 10. 2009 Link

MF vydalo dne 23. září 2009 na svých webových stránkách (http://cds.mfcr.cz) sdělení k aplikaci DPH na zákon č. 304/2009 Sb., v jehož rámci byla pro účely zákona o dani z příjmů zcela nově zakotvena možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×