Tax News: 2009/09, č. 6  rss

Newsletter: Tax News – 2009/09, č. 6
Záznamů celkem: 7 / Zobrazeno: 1–7

Z judikatury - Nejvyšší správní soud se vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 23. dubna 2009 č.j. 9 Afs 93/2008-43 k pojmu „pronájmu nebytových prostor pro výherní automaty“ pro účely DPH

Tax News   11. 9. 2009 Link

Podle výkladu Nejvyššího správního soudu (NSS) je v případě, že zákon o DPH daný pojem nedefinuje, nutno přihlédnout k výkladu podanému Soudním dvorem Evropských společenství dle evropských předpisů. Proto, aby pronájem nebytových prostor mohl být osvobozen od DPH, nestačí naplnit formální znaky smlouvy o nájmu podle obecných předpisů občanského práva, ale je nutné pojem pronájem nebytových prostor a jeho osvobození od DPH vykládat restriktivně.

Z judikatury - Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. července 2009, č.j. 8 Afs 46/2008 – 48, vyložil rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou v případě, kdy správce daně uložil pokutu jednateli s.r.o. za to, že se nedostavil podat potřebné vysvětlen

Tax News   11. 9. 2009 Link

Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) takováto pokuta nemohla být uložena jednateli jako fyzické osobě, ale měla být uložena přímo právnické osobě, za kterou jednatel vystupoval.

Informace o publikovaných změnách zákona o daních z příjmů

Tax News   11. 9. 2009 Link

Z legislativní smrště daňových změn byly ve Sbírce zákonů publikovány rovněž zákony, kterými dochází ke změně zákona o daních z příjmů.

Schválené a účinné zákony

Tax News   11. 9. 2009 Link

Slevy na pojistném - zákon č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon o platebním styku; změna zákona o správě daní a poplatků  prostřednictvím doprovodného zákona o platebním styku

Nově předkládané návrhy zákonů

Tax News   11. 9. 2009 Link

Novela zákona o DPH v Poslanecké sněmovně; zákon o finanční správě ČR a zákon o celní správě

Mezinárodní daňové vztahy

Tax News   11. 9. 2009 Link

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv dne 9. července 2009, částka 24/2009

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   11. 9. 2009 Link

Ministerstvo financí (MF) vydalo Pokyn D – 324, s výkladem pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×