Tax News: 2008/12, č. 8  rss

Newsletter: Tax News – 2008/12, č. 8
Záznamů celkem: 5 / Zobrazeno: 1–5

Z judikatury - Ústavní soud vydal průlomové rozhodnutí k výkladu lhůt pro vyměření daní

Tax News   29. 12. 2008 Link

Podle Nálezu Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 se tříletá lhůta, ve které může být daň vyměřena či doměřena, nepočítá od konce zdaňovacího období, ve kterém se má podávat daňové přiznání, ale již od konce zdaňovacího období, pokud k tomuto okamžiku bylo zřejmé, že vzniká povinnost podat daňové přiznání.

Projednávané novely

Tax News   29. 12. 2008 Link

Novela zákona o daních z příjmů; odsunutí schválení dílčí harmonizační novely zákona o DPH a zákona o spotřebních daních; novela devizového zákona

Novinky v právních předpisech od roku 2009

Tax News   29. 12. 2008 Link

Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009; maximální vyměřovací základ pro rok 2009; zákon o nemocenském pojištění

Mezinárodní daňové vztahy

Tax News   29. 12. 2008 Link

1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Podle této nové smlouvy se bude postupovat od 1. ledna 2009.

2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky.

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   29. 12. 2008 Link

Sdělení MF ze dne 2.12.2008 k zařazování hmotného majetku do odpisových skupin; vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009; informace k aplikaci ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×