Tax News: 2008/03, č. 2  rss

Newsletter: Tax News – 2008/03, č. 2
Záznamů celkem: 8 / Zobrazeno: 1–8

Daň z příjmů

Tax News   1. 3. 2008 Link

Ministerstvo financí zveřejnilo Pokyn č. D – 317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty při stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007. Tyto ceny může použít poplatník pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty

Daň z nemovitostí

Tax News   1. 3. 2008 Link
Zdaňovacím obdobím 2007 skončilo osvobození od daně ze staveb týkající se obytných domů vrácených v restituci fyzickým osobám a obytných domů ve vlastnictví fyzických osob postavených do roku 1948,...

Mezinárodní daňové vztahy

Tax News   1. 3. 2008 Link

Od zdaňovacího období započatá v období od 1. ledna 2008 je účinná nově uzavřená Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Uplatnění slevy při stanovení záloh na daň

Tax News   1. 3. 2008 Link
Ministerstvo financí České republiky přijalo opatření za účelem odstranění tvrdosti na základě zmocnění v zákoně o daních z příjmů. Tímto opatřením se u daňových nerezidentů (zahraničních...

Nové směrnice Rady v oblasti DPH

Tax News   1. 3. 2008 Link

V únoru 2008 byly schváleny dvě nové směrnice Rady, které se zabývají DPH. Směrnice Rady 2008/8/ES zásadním způsobem mění stávající pravidla pro stanovení místa plnění u služeb, a tím určení členského státu EU k uplatnění DPH. Většina nových pravidel se bude zavádět od ledna 2010, zbývající pak postupně až do roku 2015.

Spotřební daně

Tax News   1. 3. 2008 Link
Dne 20. února byla ve Sbírce zákonů vyhlášena Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské...

Daň z kapitálových vkladů

Tax News   1. 3. 2008 Link

V únoru vstoupila v platnost Směrnice 2008/7/ES o nepřímých daních z kapitálových vkladů. Tato směrnice ruší s účinností od ledna 2009 původní směrnici Rady 69/335/EHS o nepřímých daních z kapitálových vkladů. Tato daň je aplikována v některých členských státech EU, ne však v České republice.

Legislativní proces

Tax News   1. 3. 2008 Link

V současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novely zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o daních z příjmů. O jejich obsahu Vás budeme informovat v příštím čísle Daňových novinek.

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×