Tax News: 2007/10, č. 10  rss

Newsletter: Tax News – 2007/10, č. 10
Záznamů celkem: 7 / Zobrazeno: 1–7

Judikát Ústavního soudu týkající se zneužití práva

Tax News   1. 10. 2007 Link

Na konci října 2007 vydal Ústavní soud usnesení, kterým odmítl ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a ve kterém tento připustil aplikaci zneužití práva také v daňové oblasti.

Změna úrokových sazeb

Tax News   1. 10. 2007 Link

Bankovní rada České národní banky se na svém jednání dne 29. 11. 2007 rozhodla zvýšit 2T repo sazbu na 3,50%, diskontní sazbu na 2,50% a lombardní sazbu na 4,50%. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 30. 11. 2007.

Pokyn č. D-312

Tax News   1. 10. 2007 Link

Ministerstvo financí vydalo Pokyn č. D-312 týkající se uplatňování snížené sazby daně u licenčních poplatků dle Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění. Pokyn stanoví, že od 1. ledna 2008 se pro účely výše uvedené smlouvy má za to, že vyjmenované licenční poplatky  mohou být zdaněny ve státě jejich zdroje maximálně sazbou daně ve výši 5 procent hrubé částky licenčních poplatků.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou

Tax News   1. 10. 2007 Link

Ministři financí České republiky a Bosny a Hercegoviny podepsali dne 20. listopadu 2007 Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi. V důsledku této skutečnosti přestanou být platná a přestanou se provádět ustanovení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. listopadu 1981, a to dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva. Pokud následný legislativní proces v obou státech proběhne standardním způsobem, lze předpokládat, že by se tak mohlo stát 1.1.2009.

Od ledna 2008 mohou plátci DPH podávat přihlášky ke skupinové registraci

Tax News   1. 10. 2007 Link

Nabytím účinnosti zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů budou mít plátci DPH možnost využít skupinovou registraci k DPH. Skupinová registrace umožňuje, aby více spojených osob (společností) vystupovalo pro účely DPH jako jeden samostatný plátce DPH s jedním přiděleným registračním číslem. Znamená to, že celá skupina bude podávat pouze jedno daňové přiznání k DPH. Plnění uskutečňovaná mezi jednotlivými členy skupiny nejsou považována za zdanitelná plnění. První skupiny plátců DPH budou registrování s účinností od 1.1.2009, pokud podají přihlášku k takové registraci nejpozději do 31.10.2008.

Lhůty v daňovém řízení

Tax News   1. 10. 2007 Link

V souvislosti s oprávněním daňového subjektu upozornit na nečinnost správce daně z důvodu vyřizování podání daňových subjektů v přiměřených lhůtách vydalo Ministerstvo financí Pokyn č. D-308, kterým pro správce daně stanovilo lhůty pro vyřízení podání daňových subjektů a jiných osob zúčastněných na daňovém řízení.

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2008

Tax News   1. 10. 2007 Link

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 338/2007 – o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008. Nabytím účinnosti vyhlášky dnem 1. ledna 2008 bude zrušena vyhláška č. 549/2007 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2007.  

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×