Tax News: 2007/08, č. 8  rss

Newsletter: Tax News – 2007/08, č. 8
Záznamů celkem: 4 / Zobrazeno: 1–4

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Tax News   1. 8. 2007 Link

Dne 16. října 2007 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2007 Sb. publikován zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů („novela“),  kterým je mj. výrazně novelizován zákon o daních z příjmů („ZDP“). Nejdůležitější změny s účinností od 1. ledna 2008 shrnujeme dále.

Daň z příjmů fyzických osob

Tax News   1. 8. 2007 Link
Nový způsob stanovení základu daně a daně Základ daně u fyzických osob (zaměstnanců i OSVČ) se  nebude snižovat o jimi odvedené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Základ...

Daň z příjmů právnických osob

Tax News   1. 8. 2007 Link
Osvobození příjmů z dceřiné společnosti Novela rozšiřuje osvobození příjmů mateřské společnosti z účasti na dceřiné společnosti i na příjmy z převodu podílu v dceřiné společnosti...

Společná ustanovení

Tax News   1. 8. 2007 Link
Dodanění neuhrazených závazků Nově budou právnické osoby i fyzické osoby s příjmy z podnikání nebo pronájmu povinny zvýšit základ daně o částku neuhrazených závazků více než 36 měsíců po...

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×