Tax News: 2007/06, č. 6  rss

Newsletter: Tax News – 2007/06, č. 6
Záznamů celkem: 2 / Zobrazeno: 1–2

Novelizace zákona o daních z příjmů

Tax News   1. 6. 2007 Link

V současné době je v Poslanecké sněmovně několik novel zákona o daních z příjmů. Nejdůležitější je novela v tzv. „Vládním návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů“ („Návrh“). Tento Návrh zákona prošel od svého původního znění několika změnami. V současné době prochází Návrh druhým čtením a bude s největší pravděpodobností dále upraven o pozměňovací návrhy. Dále uvádíme vybraná ustanovení návrhu.

Novelizace zákona o rezervách

Tax News   1. 6. 2007 Link

Novelou bude jednoznačně upravena problematika tvorby rezerv u nástupnických společností při přeměnách, tzn. nástupnická společnost pokračuje v tvorbě rezerv a opravných položek započaté rozdělovanou společností, a to za podmínek, které by platily pro rozdělovanou společnost, pokud by se přeměna neuskutečnila a pouze v rozsahu, v jakém souvisí s části obchodního majetku, která přechází na nástupnickou společnost.

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×