Tax News: 2007/03, č. 3  rss

Newsletter: Tax News – 2007/03, č. 3
Záznamů celkem: 5 / Zobrazeno: 1–5

Recast Šesté směrnice

Tax News   1. 3. 2007 Link

Dne 1.1.2007 vstoupila v účinnost nová směrnice Rady EU [1] (dále jen „Recast“), která upravuje společný systém daně z přidané hodnoty ve všech členských státech a která nahrazuje Šestou směrnici [2].

Zvýšení prahové hodnoty státní podpory „de minimis“

Tax News   1. 3. 2007 Link

Nařízením Komise ES č. 1998/2006 byla zvýšena částka veřejné de minimis podpory, při jejímž překročení se má za to, že podpora je schopna narušit hospodářskou soutěž a není proto slučitelná se společným trhem.

Pokyny Ministerstva financí D-190, D-223 a D-267 byly nahrazeny pokynem D-300

Tax News   1. 3. 2007 Link

Pokyn obsahuje výklad k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o dani z příjmů, který zastává Ministerstvo financí. Pro  daňové subjekty není závazný, avšak lze předpokládat, že správci daně se jím budou řídit. Oproti předchozím pokynům byl text D-300 upřesněn mj. i v návaznosti na připomínky Komory daňových poradců ČR a některé závěry z jednání Koordinačního výboru Ministerstva financí a Komory daňových poradců ČR.

Zahájení ostrého provozu systému e-Vývoz (Export Control System) v ČR

Tax News   1. 3. 2007 Link

Od 1. února 2007 zahájila Česká republika  na základě novely prováděcího nařízení Komise č. 2454/93 k celnímu kodexu provoz nového informačního systému e-Vývoz - Export Control System (ECS). Ten má v rámci Společenství zajistit mezi všemi úřady členských států rychlou elektronickou výměnu informací o vývozu a výstupu zboží do třetích zemí.

Sněmovna schválila změnu zákona o účetnictví

Tax News   1. 3. 2007 Link

Novela zruší povinnost zveřejňovat účetní závěrky v elektronické podobě v Obchodním věstníku, neboť závěrka je k dispozici v digitální podobě ve Sbírce listin Obchodního rejstříku.

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×