Tax News: 2007/02, č. 2  rss

Newsletter: Tax News – 2007/02, č. 2
Záznamů celkem: 9 / Zobrazeno: 1–9

Novela předpisů v oblasti nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a pracovněprávní

Tax News   27. 2. 2007 Link

Koncem roku 2006 přijala Poslanecká sněmovna zákon č. 588/2006 Sb., kterým došlo ke změnám celé řady zákonů upravujících režim nemocenského pojištění, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti, pojistného na sociální zabezpečení atd.

Částky pro stanovení výpočtových základů nemocenského pojištění

Tax News   27. 2. 2007 Link

Dne 27. prosince 2006 bylo ve Sbírce zákonů publikováno Nařízení vlády č. 588/2006 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů.

Průměrné ceny pohonných hmot

Tax News   27. 2. 2007 Link
Podnikatelé Pokyn č. D-306 Ministerstava financí ČR stanoví průměrné ceny pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně...

Sazby stravného pro rok 2007

Tax News   27. 2. 2007 Link

Sazby stravného jsou s účinností od 1. ledna 2007 definovány zákoníkem práce.

Stanovení jednotných kurzů

Tax News   27. 2. 2007 Link

Pokyn č. D-303 stanoví jednotné kurzy pro přepočet cizích měn za zdaňovací období 2006 pro osoby, které nevedou účetnictví.

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Francií o zamezení dvojího zdanění

Tax News   27. 2. 2007 Link

Ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2006 byl publikován pokyn č. D-291 k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Francií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku.

Prominutí správního poplatku při elektronickém podání

Tax News   27. 2. 2007 Link

Ministerstvo financí ČR vydalo pokyn č. D – 302, kterým se pro rok 2007 promíjí správní poplatky až do výše 2 000 Kč za úkony vůči finančním úřadům definované v položce 1 Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (např. žádost o prominutí penále, žádost o povolení posečkání daně, vydání potvrzení o bezdlužnosti atd.) provedené elektronicky a opatřené elektronickým podpisem.

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení k DPH

Tax News   27. 2. 2007 Link

Dne 22. prosince 2006 byly na webové stránce Ministerstva Financí ČR publikovány informace ke změně pokynů k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení v souvislosti se vstupem Rumunska a Bulharska do EU. V oddílu B bodu 2. se do tabulky "Daňová identifikační čísla členských států EU" doplňují dva nové řádky obsahující informace o Rumunsku a Bulharsku (název země, kód země, formát DIČ).

Zákon o územních finančních orgánech

Tax News   27. 2. 2007 Link

S účinností od 1. ledna 2007 zaniká 23 finančních úřadů. Ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí ČR č.11-12/2006 byly publikovány nástupnické finanční úřady zrušených úřadů, a to včetně čísel bankovních účtů.

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×