Úvod » Novinky a publikace » Články

Články

Právní aktuality

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Záznamů celkem: 879 / Zobrazeno: 221–240

Náhrada nákladů řízení: Jak rozhodl o bankách a pojišťovnách Nejvyšší soud?

Rozhodnutí, Finance a trhy   21. 8. 2014 Link

Náklady soudního řízení neboli náhrada za soudní poplatek a náhrada za odměnu advokáta podle advokátního tarifu jsou obecně přiznávány tomu účastníku, který měl plný úspěch ve věci. Stále častěji se však i ti neúspěšní dovolávají, aby soud těm úspěšným náhradu nákladů nepřiznal. Proč tomu tak je a za jakých podmínek vlastně straně, která soudní spor vyhrála, nemusí být přiznána náhrada nákladů řízení?

Důležité rozhodnutí Nejvyššího soudu: Je kupující v autobazaru spotřebitelem?

Rozhodnutí   18. 8. 2014 Link

Spor se týkal kupní smlouvy na osobní automobil mezi dvěma nepodnikateli, kterou za prodávajícího uzavřel provozovatel autobazaru. Nejvyšší soud se ve sporu zabýval otázkou, zda se mají na kupujícího vztahovat ustanovení o ochraně spotřebitele. Soudci uzavřeli, že nikoli. Opak by přitom mohl mít zejména pro podnikatele neblahé důsledky.

Investiční arbitráže mají nová pravidla. Bude ale transparentnost vždy výhodou?

Zákony, Finance a trhy   14. 8. 2014 Link

Jednou z výhod arbitráží, tedy mimosoudního řešení sporů, je jejich diskrétnost. Nejde přitom jen o spory mezi obchodníky, ale také o tzv. investiční arbitráže mezi státy a zahraničními investory. U investičních arbitráží však nyní dochází k pozvolné změně. Od dubna 2014 totiž začala platit nová pravidla transparentnosti, která byla přijata Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).

Jak EU „chrání“ naše osobní data anebo zkouška SWIFTem

Zákony   11. 8. 2014 Link

Soudě podle množství všelijakých souhlasů se zpracováním osobních údajů, které musíme podepsat či odkliknout, abychom uzavřeli banální pojistku na třídenní zahraniční cestu, a soudě podle množství právních předpisů a důležitých úřadů zřízených na ochranu našich osobních dat by jeden lehce mohl nabýt dojmu, že se EU o naše osobní data dobře stará.

Jak se zbavit zástavy složením její ceny: Přehled základních principů

Firmy, Zákony   7. 8. 2014 Link

Zástavní právo je v praxi běžně užívaný institut, který dává věřiteli „jistotu“, že dlužník dostojí své povinnosti, kterou má vůči věřiteli. Všem je známo, že pokud dlužník svoji povinnost zaplatit dluh nesplní, věřitel se pak může uspokojit právě z výtěžku prodeje zástavy. Existuje ale nějaký způsob, jak se zástavy zbavit, přestože dluh ještě nebyl splacen?

Počítačová kriminalita: Mezinárodní úmluva je konečně závazná i pro Česko

Zákony   4. 8. 2014 Link

Česká republika po více než osmi letech od podpisu Úmluvy o počítačové kriminalitě tuto úmluvu v loňském roce ratifikovala. Tím jsme se zařadili mezi více než 40 zemí, pro které je tato úmluva závazná. Jde především o evropské země, ale například i o USA či Japonsko. Co je obsahem úmluvy a jaké bude mít úmluva dopady na české občany?

Regulaci hypotéčních úvěrů čekají možná zásadní změny

Zákony, Finance a trhy   31. 7. 2014 Link

Do března 2016 musí být do českého práva implementována evropská směrnice o úvěrech na bydlení, která byla přijata počátkem tohoto roku. Podle Evropské komise je cílem této směrnice vytvořit v Evropské unii harmonizovaný trh s hypotéčními úvěry se zaručenou vysokou mírou ochrany spotřebitele.

Co vše je dluhopis? Odpověď by měla dát aktuální novela příslušného zákona

Zákony, Finance a trhy   28. 7. 2014 Link

První srpnový den letošního roku nabude účinnosti v pořadí již patnáctá novela zákona o dluhopisech (č. 190/2004 Sb.) Ačkoliv neobsahuje změny historicky nejvýznamnější, vnáší i tato novela do českého dluhopisového práva podstatné novinky. Ta asi nejpodstatnější z nich je odrazem snahy lépe vymezit působnost uvedeného předpisu. To je důležité především s ohledem na instrumenty dluhopisům podobné a označované porůznu: hybridní dluhopisy, hybridní dluhové nástroje, strukturované dluhopisy, warranty, se kterými se lze v praxi setkat.

Nelegální práce a její znaky

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   24. 7. 2014 Link

Kontrolování a postihování nelegální práce je dlouhodobou prioritou ministerstva práce a sociálních věcí a orgánů inspekce práce. To bylo ostatně potvrzeno i v tiskové zprávě Státního úřadu inspekce práce z 11. března letošního roku. Nejen proto, ale i kvůli vysokým sankcím, které za nelegální práci hrozí, stojí za to si připomenout znaky, které na nelegální práci ukazují.

Zesplatnit a započíst pohledávku nelze jedním úkonem. Nebo snad nově ano?

Firmy, Finance a trhy   21. 7. 2014 Link

Započtení pohledávek je praktickým institutem, který usnadňuje nikoliv pouze podnikatelský styk. Stojí na principu, podle kterého, dluží-li si dvě strany vzájemně plnění stejného druhu (typicky peněžní částku), není potřeba, aby obě strany plnily (tj. zaslaly peníze na účet druhé strany), nýbrž postačí, že jedna ze stran vůči druhé straně prohlásí, že svoji pohledávku započítává. V rozsahu, ve kterém se vzájemné pohledávky kryjí, obě pohledávky zaniknou.

Hlavní administrátor: Nedoceňovaná příležitost pro obchodníky s cennými papíry a banky

Zákony, Finance a trhy   17. 7. 2014 Link

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) představil přelomovou změnu v oblasti fondového byznysu. Do tuzemského práva zakotvil možnost právně zcela oddělit výkon obhospodařování a administrace investičního fondu. Obhospodařování investičního fondu představuje zvláště správu majetku investičního fondu. Administrací investičního fondu se ve vztahu k tomuto fondu rozumí provádění obslužných, administrativních, činností, které s obhospodařováním investičních fondů nutně souvisí.

„Právo být zapomenut“: Jak požádat Google o vylepšení vaší pověsti na internetu

Firmy, Rozhodnutí   14. 7. 2014 Link

Soudní dvůr EU ve svém květnovém rozsudku rozhodl, že na internetu existuje „právo být zapomenut“. Pokud jsou údaje o vás na internetu nepřiměřené nebo nepodstatné, máte právo se domáhat, aby na ně například Google neodkazoval. Společnost Google požádaly o výmaz údajů skrze nedávno spuštěný on-line formulář už desetitisíce lidí.

Je skutečně pro lékaře lepší být současně zaměstnancem, jednatelem a společníkem eseročka?

Firmy, Zákony   10. 7. 2014 Link

Eseročka nemusejí být vždy jen velkou společností s řadou zaměstnanců. Poměrně často si tuto formu podnikání volí také lékaři, kteří doposud podnikali jako tzv. OSVČ. V takovém případě vystupují současně jako společník, jednatel a dokonce jediný zaměstnanec společnosti. I když lze připustit, že za určitých okolností to může mít praktické výhody, pro většinu lékařů bude nadále OSVČ mnohem praktičtější. Navíc je nutné brát v potaz platnou právní úpravu a judikaturu, které těmto situacím nejsou vždy nakloněné.

Náhrada škody v případě kartelu: Domoci se jí podle Soudního dvora EU mohou i klienti konkurence

Rozhodnutí, Finance a trhy   7. 7. 2014 Link

Jestliže kartelová dohoda dvou firem vede k tomu, že ceny zvýší i ostatní společnosti na trhu, které se na kartelu nijak nepodílejí, můžou být kartelisté odpovědni za škodu i klientům této konkurence (v širším slova smyslu „nekartelistům“). A to přestože s nimi v žádném smluvním vztahu nejsou.

Co říkají přísloví o energetice české

Finance a trhy   3. 7. 2014 Link

Aktuální stav dění v české energetice je – kulantně řečeno – poněkud rozkolísaný. Dalo by se i říci, že se v něm málokdo vyzná. Zajímavé však je, že vše energetické, co aktuálně zažíváme, bylo již dávno předpovězeno a popsáno, a to ve starých českých příslovích. Nevěříte?

Institut změny okolností: K čemu se ve smlouvách používá a na co si u něj dát pozor?

Zákony   30. 6. 2014 Link

Svět je dynamický a proměnlivý v čase. Je nesporné, že smlouva uzavřená včera zohledňovala zejména okolnosti, které zde byly právě v tuto dobu, přičemž o okolnostech zítřejších mohly mít smluvní strany mnohdy jen nepřesné dohady. Při uzavírání smluv k dlouhodobému plnění na několik let se nemusí vždy podařit zohlednit veškeré okolnosti, jejichž změna bude mít zásadní dopad na schopnost smluvní strany smlouvu plnit.

O plných mocích členům statutárního orgánu po holandsku

Firmy, Rozhodnutí   26. 6. 2014 Link

Téma plných mocí udělených členům statutárního orgánu zůstává i po rekodifikaci živým tématem českého korporačního práva. Nejedná se však o ryze český problém, jak by se mohlo zdát. V následujícím článku bychom tedy rádi přiblížili, jak se k danému problému postavila holandská praxe a následné rozhodnutí holandského soudu.

O ztrátě úsměvu

Zákony   23. 6. 2014 Link

Opětovně jsem přemítal o náhradě majetkové a nemajetkové újmy v ustanoveních nového občanského zákoníku. Tentokráte jsem si zvlášť povšimnul § 2958 ObčZ ve znění: Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce ztížené společenské uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Kdy uplatnit daňovou ztrátu?

Firmy, Daně, Rozhodnutí   19. 6. 2014 Link

Chystá se na vás správce daně s kontrolou daně z příjmů a vy si nejste jisti jejím výsledkem nebo u vás daňová kontrola dokonce již probíhá? Máte zároveň nevyužitou daňovou ztrátu z minulých let? V takovém případě pravděpodobně přemýšlíte o tom, jestli by tuto ztrátu bylo možno využít k minimalizaci možných sankcí. Tato úvaha je zcela jistě na místě. Donedávna však bylo možné využít ztráty pouze v omezené míře. Zdá se však naštěstí, že se situace změnila.

Bytová družstva: Blíží se konec termínu pro úpravu stanov. Co se stane pak?

Zákony   16. 6. 2014 Link

Nová soukromoprávní úprava s sebou kromě slibovaného posílení vůle stran a dalších pozitivních novinek přinesla také několik specifických povinností. Jednou z nich je povinnost korporací přizpůsobit do 30. června 2014 společenské smlouvy, resp. stanovy zákonu o obchodních korporacích (ZOK) a doručit je do sbírky listin. Pokojné přípravy velkých společností, které úpravy svých stanov začaly zpravidla řešit ještě minulý rok, střídá s blížícím se koncem lhůty panika menších firem a zejména družstev.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×