Úvod » Novinky a publikace » Články

Články

Právní aktuality

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Záznamů celkem: 879 / Zobrazeno: 201–220

Výměna „anonymních“ akcií: Co mají dělat společnosti, jejichž akcionáři zmeškali červnovou lhůtu?

Firmy, Zákony   16. 10. 2014 Link

V současné době řeší některé akciové společnosti problém, jak naložit s akcionáři, kteří dosud nepředložili k výměně akcie na majitele, přestože jim to v termínu do 30. června letošního roku ukládal speciální zákon o zvýšení transparentnosti. Kvůli tomu jsou akciové společnosti, kterých se tento problém týká, nyní nuceny přistoupit ke krajnímu řešení. Oč jde?

V Parlamentu začalo projednávání novely zákona o trestní odpovědnosti firem

Firmy, Zákony   13. 10. 2014 Link

Začátkem roku 2012 nabyl v České republice po dlouhých diskuzích účinnosti zákon o trestní odpovědnosti firem. Jedním z nejdiskutovanějších témat tohoto zákona je nepochybně výčet trestných činů, za které je možné firmy postihnout. Na pořad dne se tato otázka dostává nyní znovu, a to díky vládní novele, kterou vláda začátkem září předložila Poslanecké sněmovně.

Čím se proboha řídí má smlouva?!

Firmy, Zákony   9. 10. 2014 Link

S ohledem na ne zcela šťastně koncipované přechodné ustanovení nového občanského zákoníku týkajícího se nájmů může uvedený výkřik splynout ze rtů nejednoho pronajímatele či nájemce, kteří uzavřeli nájemní smlouvu před 1. lednem 2014, kdy nový občanský zákoník nabyl účinnosti.

Ztráta výhody splátek: Nejvyšší soud se přiklání na stranu věřitelů

Rozhodnutí, Finance a trhy   6. 10. 2014 Link

Není vždy potřeba, aby byl dluh plněn věřiteli vždy vcelku. Dle občanského zákoníku, „starého“, ale i aktuálního nového, si strany mohou sjednat plnění ve splátkách. Ustanovení, které takový způsob zániku závazku zakotvuje, dále obsahuje možnost, aby si strany sjednaly tzv. ztrátu výhody splátek, což se v praxi často děje. Jednoduše to znamená, že pokud dlužník nesplnil některou splátku, má věřitel právo žádat o zaplacení celé pohledávky. Podmínky, za kterých může věřitel toto právo uplatnit, nedávno popsal ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud.

Obchodní arbitráže se modernizují: Od října i ty londýnské

Firmy, Zákony   2. 10. 2014 Link

Obchodní arbitráže mají být efektivní a levné, ale spory v mezinárodním obchodu jsou neustále složitější a týkají se větších transakcí. Právě proto nedávno došlo k novelizacím procesních pravidel řady největších rozhodčích soudů, jako jsou pařížský ICC (2012), hongkongský HKIAC (2013), vídeňský VIAC (2013), americký ICDR (2014) a naposledy i londýnský LCIA. Nová londýnská pravidla nabývají účinnosti 1. října 2014 a pokračují v trendu modernizace mezinárodní obchodní arbitráže.

Členové statutárních orgánů by měli myslet na své dědice. Kdy je mohou ohrozit závazky?

Firmy, Finance a trhy   29. 9. 2014 Link

Nový občanský zákoník výslovně stanoví, že každý, kdo přijme funkci voleného orgánu, má povinnost vykonávat ji s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jinými slovy, jedná se o starou známou péči řádného hospodáře. Skutečnost, zda je člen statutárního orgánu schopen tuto povinnost splnit, by měl každý řádně zvážit, neboť následky porušení se nemusejí týkat pouze jeho.

O hltnosti, soudnictví a Galerie Cézanne

Zákony   25. 9. 2014 Link

Bylo to před časem na odborné konferenci, kterou pořádal Nejvyšší správní soud. Místopředseda soudu doktor Mazanec tam seznámil posluchače s pojmem hltnost turbiny, což je u vodní a parní turbiny maximální průtok vody popřípadě páry za určitých podmínek. Nešlo o souvislost s konkrétném právním sporem a jeho technickou problematikou. Použil onen zvláštní pojem jako metaforu. Naznačoval jí, že i jiná lidská zařízení a nejen technická mají svou míru hltnosti, své - zjednodušeně vyjádřeno - kapacitní možnosti. Také soustava soudní může být zahlcována počtem i povahou případů, o nichž má rozhodovat.

Features of Illegal Work

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   23. 9. 2014 Link

Investigating and handing out penalties for illegal work has been a long-term priority for the Ministry of Labour and Social Affairs and labour inspection authorities in general. This was confirmed by the State Labour Inspectorate in a press release on 11 March of this year.

Zpracovávání osobních údajů: Kdo zbytečně vyžaduje souhlas, vystavuje se až milionové pokutě

Firmy, Zákony   22. 9. 2014 Link

Osobní údaje je možné zpracovávat v některých případech pouze na základě souhlasu dotčené osoby, v jiných případech souhlasu není třeba. Co když ale přesto budeme souhlas vyžadovat? Úřad pro ochranu osobních údajů se k této otázce konkrétněji vyjádřil ve svém srpnovém stanovisku.

Fundamental Change of Circumstances: How It’s Used and What To Watch Out For

Zákony   19. 9. 2014 Link

The world is dynamic and changes over time. Clearly, agreements concluded yesterday took into account the particular circumstances of the day and tomorrow’s circumstances could only be vaguely predicted by the parties. When concluding long-term agreements whose performance is rendered over several years, one cannot always estimate every possible circumstance or change that might have a crucial impact on the agreement.

Co vše zahrnuje výkon exekuce srážkami ze mzdy?

Zákony, Rozhodnutí   18. 9. 2014 Link

V nedávné době se dostal na stůl soudců Nejvyššího soudu případ, kdy exekutor nařídil provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky – náhrady výdajů při pracovních cestách. Konkrétně měly být postiženy jízdní výdaje, jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, výdaje za ubytování, zvýšené stravovací výdaje – stravné a nutné vedlejší výdaje. Níže naleznete odpověď na otázku, zda takový způsob exekuce je vůbec přípustný.

What penalties could await company body members in the event of bankruptcy?

Firmy   16. 9. 2014 Link

Everything necessary and reasonably expected: since 1 January 2014 these four key words are crucial in determining whether (former) company body members will be held personally liable vis-à-vis creditors.

Rozhodnutí soudu: Dokumenty advokátů uložené na cloudu nejsou chráněny!

Firmy, Zákony   15. 9. 2014 Link

V nedávně době vydal Městský soud v Praze na první pohled přelomové rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že cloudové úložiště není místem, kde advokát vykonává advokacii. Proto takové úložiště nepožívá žádné zvláštní ochrany při provádění prohlídky orgánem činným v trestním řízení, pokud jde o ochranu klientských údajů a informací obsažených v dokumentech, které jsou na cloudu uloženy. Doufejme, že toto „přelomové“ rozhodnutí bude vyšší soudní instancí rychle překonáno.

New rules for investment arbitration. But is transparency always good?

Zákony, Finance a trhy   11. 9. 2014 Link

One of the advantages of arbitration – a form of alternative dispute resolution – is that it is discreet. This not only applies to disputes between businessmen but also to investment arbitration between states and foreign investors. However, investment arbitration is now slowly changing, with new transparency rules adopted by UNCITRAL having been introduced in April of this year.

Jak je to dnes s konflikty zájmů u akciovek a společností s ručením omezeným?

Firmy, Zákony   11. 9. 2014 Link

Spolu s rekodifikací soukromého práva se zásadním způsobem změnila i pravidla o střetu zájmů ve vztahu k obchodním korporacím a pravidla o vnitřním obchodování. Těmi se dříve zabýval „proslulý“ § 196a „starého“ obchodního zákoníku, který upravoval zejména obchody (resp. uzavírání smluv) mezi společností a výčtem osob, většinou se společností nějak spřízněných. Nová právní úprava přinesla několik významných novinek.

Quo vadis, česká energetická legislativo?

Zákony, Finance a trhy   8. 9. 2014 Link

Legislativní rada vlády není právě orgán, o jehož existenci a činnosti by nutně věděl každý smrtelník. Poslední jednání této instituce však bylo v energetické obci očekáváno s neskrývaným zájmem a leckdy i nemalými nadějemi. Když se pak v pozdních čtvrtečních hodinách předminulého týdne začala v mediálním prostoru šířit zpráva, že LRV odložila projednání poslední navrhované novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, a to z důvodu její faktické neprojednatelnosti, bylo z mnoha alternativně-energetických luhů a hájů slyšet úlevné „uf“.

Jukos vs. Rusko: Co rozhodlo největší arbitráž historie?

Rozhodnutí, Finance a trhy   4. 9. 2014 Link

Po devítiletém jednání u Stálého rozhodčího soudu v Haagu byla ukončena největší arbitráž historie. V případu Jukos vs. Rusko, který zahrnoval tři žaloby tří bývalých akcionářů ruské společnosti Jukos, byla investorům přiznána náhrada škody ve výši 50 miliard dolarů (asi bilión Kč, tedy přibližně roční rozpočet ČR).

„Válka“ soudů o nabytí nemovitosti od nevlastníka pokračuje

Firmy, Rozhodnutí   1. 9. 2014 Link

Zvažujete koupit nemovitost a její dosavadní vlastník tvrdí, že žádný problém ve svém vlastnickém titulu neshledává, neboť při nákupu od předešlého vlastníka zkontroloval údaje v katastru nemovitostí? Pokud zní odpověď ano, nemusí být zcela vyhráno. České nejvyšší soudy totiž přistupují k otázce tzv. nabytí nemovitostí od nevlastníka velmi odlišně.

Přehled aktuálních sankcí EU vůči Rusku

Firmy, Finance a trhy   28. 8. 2014 Link

S účinností od 1. srpna 2014 zavedla Evropské unie vůči Ruské federaci sankční opatření. Příslušná omezení jsou vydána jak na úrovni rozhodnutí, tak i nařízení Rady Evropské unie. Jsou tedy závazná nejenom pro členské státy, ale musí se jimi řídit i jednotlivci. Důležitá je pak časová působnost těchto omezení, kdy je třeba odlišit okamžik uzavření smlouvy na dodávky zboží do Ruska či zobchodování cenného papíru. Jinými slovy, omezení v tomto ohledu nejsou bezbřehá a je třeba každý případ posoudit samostatně.

Jaké sankce dnes hrozí členům orgánů korporací, které se dostanou do úpadku?

Firmy, Zákony, Finance a trhy   24. 8. 2014 Link

Vše potřebné a rozumně očekávatelné - tato čtyři klíčová slova jsou od 1. ledna 2014 jedním z určujících faktorů, zda se (bývalí) členové orgánů obchodních korporací budou osobně zodpovídat věřitelům za závazky této korporace, či nikoli.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×