Úvod » Novinky a publikace » Články

Články

Právní aktuality

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Záznamů celkem: 879 / Zobrazeno: 181–200

Přehled nové legislativy od 1. 1. 2015

Daně, Zákony   1. 1. 2015 Link

I zbrusu nový rok 2015 s sebou přináší množství nových předpisů či jejich novel. Podnikatelé musejí počítat se změnami například v oblasti daní, provádění auditu, v pracovním a živnostenském právu. Na finančních trzích bude velkou událostí transformace družstevních záložen. Daňových úlev se dočkají rodiče s dětmi a všichni zřejmě uvítají zlepšení informací o potravinách a změny ve zdravotnictví. Nezapomíná se ani na ochranu životního prostředí a dopravu. Přinášíme vám přehled vybraných právních novinek, které jsou účinné od začátku nového roku 2015.

Největší právní bitvy Hollywoodu

Firmy, Rozhodnutí   29. 12. 2014 Link

Spory v americkém zábavním průmyslu bývají bombastické a explozivní, podobně jako částky, o které se hraje. Zatímco v roce 2013 hýbala Amerikou žaloba Toma Cruise proti bulváru nebo spor o značku Superman, letos statistiky uzavřeny ještě nejsou. Jaké právní spory budou útočit na přední příčky?

Zákon o obchodních korporacích: Nejvyšší soud vyložil sporné ustanovení o plné moci

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   19. 12. 2014 Link

Nejvyšší soud se vyjádřil k udělování plné moci podle zákona o obchodních korporacích. Toto téma zajímalo hlavně zástupce korporací, neboť dosud nebylo jasné, zda například zahraniční osoba, hodlající na dálku založit českou s.r.o. nebo a.s., musí k tomuto kroku udělit svému zástupci plnou moc ve formě českého notářského zápisu. To by celý proces velmi komplikovalo. Dopady vyjádření Nejvyššího soudu vysvětlují profesor Jan Dědič, partner KŠB, který se podílel na zákonu o obchodních korporacích, a Jan Lasák, advokát KŠB a vedoucí autorského kolektivu komentáře ke stejnému zákonu.

Zpráva o vztazích za rok 2014: Co v ní nesmí chybět?

Firmy, Zákony   18. 12. 2014 Link

Téměř už uplynul první rok účinnosti rekodifikace soukromého práva. K tomu se kvapem blíží povinnost zpracovat zprávu o vztazích pro všechny ovládající či ovládané nebo jednotně řízené korporace, a to ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období, tj. je-li účetní období shodné s kalendářním rokem, pak do 31. března 2015. Co vlastně rekodifikace na zprávě o vztazích změnila?

Počty obchodních arbitráží celosvětově rostou

Firmy, Rozhodnutí   15. 12. 2014 Link

Podle nedávno zveřejněných údajů Mezinárodní obchodní komory (ICC) za loňský rok opět významně narostl počet nových obchodních arbitráží vedených dle rozhodčích pravidel ICC. Jedná se přitom o celosvětově nejpoužívanější pravidla pro arbitráže probíhající před stálými rozhodčími soudy. Jaké údaje ze statistik ICC vyplývají?

Doba nájmu aneb není rok jako rok

Firmy, Zákony   11. 12. 2014 Link

I podle nového občanského zákoníku může být nájem sjednán jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Ve druhém z uvedených případů musí strany do nájemní smlouvy zahrnout ujednání o dni skončení nájmu nebo o době jeho trvání. Zdá se to být jednoduché, ale může to mít i svá úskalí.

Nemilá zpráva pro banky: Nový judikát „shodil“ zajištění bankovních záruk

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy   8. 12. 2014 Link

Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které má silný dopad na zajištění bankovních záruk zástavním právem. Z rozhodnutí vyplývá, že plní-li banka na záruku po zahájení insolvenčního řízení na majitele zástavy (který pak skončí v konkurzu), ztrácí právo na oddělené uspokojení ze zástavy. Bude tak uspokojena vedle ostatních nezajištěných věřitelů, tedy v praxi jen minimálně.

Při výkonu zástavního práva je nejlepší dohoda mezi věřitelem a dlužníkem

Firmy, Zákony   4. 12. 2014 Link

Zástavní právo slouží jako významný a hlavně velmi častý zajišťovací instrument při financování všemožných projektů či transakcí. Není asi investora či jednatele společnosti, který by s ním neměl zkušenost. Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, přinesl výrazné změny právě i do úpravy výkonu zástavního práva.

Co si vlastně pronajímám?

Firmy, Zákony   1. 12. 2014 Link

Dostatečně určité a srozumitelné vymezení předmětu nájmu je jednou ze základních podmínek, kterou musí nájemní smlouva splňovat. U movitých věcí by s tím neměl být větší problém. Má-li však být předmětem nájmu nemovitost či její část, musí mít strany nově na paměti, že nemovitostí se ve smyslu definice zavedené novým občanským zákoníkem vesměs rozumí již jen pozemek.

Blíží se změny DPH, dotknou se telefonních operátorů a poskytovatelů internetových služeb

Daně   27. 11. 2014 Link

Od nového roku nás očekávají změny v oblasti daně z přidané hodnoty, které přináší nejnovější novelizace zákona o DPH transponující evropskou směrnici 2008/8/ES. Novely si musejí všímat hlavně evropští telefonní operátoři a poskytovatelé některých služeb přes internet, protože přinese nová pravidla pro stanovení místa plnění u telekomunikačních, elektronických a některých dalších služeb, poskytovaných individuálním zákazníkům neboli osobám nepovinným k dani.

Finanční arbitr: Z nenápadné možnosti se stává čím dál využívanější varianta řešení sporů

Zákony, Finance a trhy   24. 11. 2014 Link

I když institut finančního arbitra vznikl v České republice již začátkem roku 2003, prakticky začíná být využíván až v posledních letech. Zatímco v roce 2012 bylo zahájeno pouze něco málo přes 200 řízení, v roce 2013 jejich počet již překročil sedm stovek. Kdy vám finanční arbitr může pomoci a jak v řízení postupovat? A jaké účinky má vydaný nález?

Nejen pro vlastníky nemovitostí: Nejvyšší soud stanovil pravidla pro vypořádání podílového spoluvlastnictví

Zákony, Rozhodnutí   20. 11. 2014 Link

Vlastníte věc ještě s někým jiným a v tomto spoluvlastnictví již nadále zůstat nechcete? Na přikázání desatera - cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi - se rozhodně nespoléhejte, jak ukázal případ, který nedávno řešil Nejvyšší soud.

Nařízení PRIPs: Poskytování klíčových informací se dotkne i retailových investičních produktů

Firmy, Finance a trhy   13. 11. 2014 Link

Další ze série pokrizových legislativních opatření EU na finančních trzích je tady. Nařízení o klíčových informacích pro strukturované retailové investiční produkty (tzv. nařízení PRIPs) bylo schváleno Evropským parlamentem. Čeká se už pouze na publikaci v úředním věstníku EU. Nařízení stanoví povinnost vyhotovovat a předkládat investorům sdělení klíčových informací (KID) ve vztahu k široké paletě investičních produktů.

Může právnická osoba utrpět nemajetkovou újmu?

Zákony   10. 11. 2014 Link

K trvalkám právnických teoretických prací patří otázka, čím že vlastně je právnická osoba (například obchodní společnost nebo družstvo) a zda i v čem se podobá osobě fyzické (člověku). Jeden ze starších názorových proudů přirovnával právnickou osobu k „člověku blbému“, jenž musel být zastupován jinou fyzickou osobou. Podle další koncepce je právnická osoba pouhou juristickou vymyšleností, fikcí usnadňující obchodní a jiný právní styk.

Blíží se technická novela nového občanského zákoníku. Co v ní bude?

Firmy, Zákony   6. 11. 2014 Link

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna letošního roku, možná podle probíhajících debat čeká první velká novela. Kdy k ní však dojde a co bude obsahovat, zatím ale není zcela jasné. Zřetelněji se ovšem už rýsuje „malá“, technická novela tohoto zákoníku, kterou by měla v dohledné době projednat vláda a která by měla napravit nejdůležitější nedostatky spíše technického rázu. Zde je přehled navrhovaných změn.

Rýsuje se novela, která má změnit praxi pojišťovacích zprostředkovatelů

Zákony, Finance a trhy   3. 11. 2014 Link

Do vlády se chystá nový návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích z pera Ministerstva financí. Poté, co v srpnu 2013 skončila první snaha o jeho novelizaci rozpuštěním Poslanecké sněmovny, nejen pojišťovny, ale i běžní občané netrpělivě očekávají změny v právní úpravě. Stávající legislativa je v mnohých ohledech nedostatečná, místy nevyhovuje evropským předpisům, a především neposkytuje spotřebitelům dostatečnou ochranu.

Exekuce rodinného domu k uspokojení dluhu ve výši několika tisíc korun? Exekutor není neomezeným pánem exekuce

Rozhodnutí, Finance a trhy   30. 10. 2014 Link

Při provádění exekuce musí exekutor vždy zajistit majetek v rozsahu postačujícím k uspokojení nejen vymáhané pohledávky oprávněného s veškerým příslušenstvím, ale též nákladů oprávněného a exekutora v exekučním řízení. Současně však exekutor musí respektovat zásadu přiměřenosti rozsahu prováděné exekuce, o které pojednává tento článek.

Prohlídka prostor firmy antimonopolními úředníky bez předchozího souhlasu soudu či účinné následné soudní kontroly je protiprávní

Firmy, Rozhodnutí   27. 10. 2014 Link

Na začátku října vydal Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozsudek, který – ač se týkal české společnosti – může mít dopady i na další evropské státy. Jaká je podstata tohoto rozhodnutí a proč by měl tento judikát zajímat všechny manažery a vlastníky společností?

Mezinárodní arbitráže: Česko má primát, loni bylo nejžalovanější zemí na světě

Firmy, Rozhodnutí   23. 10. 2014 Link

Podle údajů Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) byla Česká republika v roce 2013 nejvíce žalovanou zemí na světě. Pro Českou republiku to přitom není výjimečná situace. Do historických tabulek se Česko stihlo „zapsat“ už i jako nejčastěji žalovaná země Evropy a souhrnném historickém hodnocení patří naší zemi třetí místo na světě. Jak tohoto výsledku ČR dosáhla?

Nájem či pacht, toť otázka!

Firmy, Zákony   20. 10. 2014 Link

Ačkoliv odůvodňovali autoři nového občanského zákoníku jeho potřebu nutností modernizovat naše občanské právo a přiblížit je více současné době a současnému jazyku, přenáší nás nová právní úprava paradoxně místy zpět do dob habsburské monarchie. Jedním z příkladů tohoto návratu k monarchistickým tradicím je rozdělení úplatného přenechání užívacích práv k věci na nájem a pacht. Ani sami autoři nového občanského zákoníku se netají tím, že jim byla v tomto ohledu inspirací právní úprava obecného zákoníku občanského z roku 1811.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×