Úvod » Novinky a publikace » Články

Články

Právní aktuality

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Záznamů celkem: 66 / Zobrazeno: 41–60

Jak z „já a ty“ udělat „já a on“. Aneb postoupení smlouvy podle nových pravidel

Firmy, Zákony   30. 10. 2012 Link

Klasická situace. Máte uzavřenou smlouvu dlouhodobějšího charakteru, například smlouvu o dílo, a chcete, aby stavbu dokončila jiná společnost. Všechno zůstane stejné, jen se změní stavitel. Vám i novému zhotoviteli současná smlouva vyhovuje, rádi byste v ní pokračovali a všechny strany (včetně stávajícího zhotovitele) se změnou souhlasí.

Nenápadné výhody kusových akcií

Firmy, Zákony   23. 10. 2012 Link

Nový zákon o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 rozšíří možnosti akciových společností při vydávání akcií. Zavádí nový typ akcie – akcie bez jmenovité hodnoty, pro které je v novém zákoně použita legislativní zkratka „kusové akcie“. Kusové akcie nabízí emitentům na první pohled nenápadné výhody, které by však neměly uniknout pozornosti. Odměnou mohou být například snížené transakční náklady při změnách základního kapitálu.

Kdo si počká, ten už se nemusí dočkat

Firmy, Zákony   16. 10. 2012 Link

Půjčili jste peníze a dlužník je dodnes nevrátil? Pronajali jste kancelář a bývalý nájemce po skončení nájmu pořád neodešel? To jsou jen namátkové situace, kdy vznikne nárok, který můžete uplatnit u soudu. Nezapomeňte si ale hlídat promlčecí lhůtu. Od roku 2014, kdy začne být účinný nový občanský zákoník, bude nutné být ještě pozornější.

Mají se zaměstnavatelé obávat nového občanského zákoníku?

Firmy, Zákony   19. 9. 2012 Link

Jakkoli se zdá, že do začátku roku 2014, kdy má nabýt účinnosti nový občanský zákoník, zbývá hodně času, už teď zaměstnavatele zajímá, jestli jim tento právní předpis přinese nějaké zásadní změny. Tady je proto přehled hlavních ustanovení nové právní úpravy, která se výslovně týkají pracovněprávních vztahů.

Když svět není férový

Firmy, Rozhodnutí   2. 8. 2012 Link

Je možné legálně uzavřít smlouvu, která je pro jednu ze stran mnohem výhodnější než pro druhou? Proč by nebylo, záleží přece na vůli těch, kdo ji uzavírají, řekne si asi řada lidí. Jenže věc je trochu složitější.

Odpovědnost mezi cizími matkami a českými dcerami po roce 2014

Zákony, Finance a trhy   31. 7. 2012 Link

Od roku 2014 by se lidé a společnosti v Česku měli řídit novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Změny se ale nedotknou jen Čechů a českých korporací. Dopad budou mít i na zahraniční společnosti, které vlastní podíly v tuzemských „dcerách“. Včetně osobní odpovědnosti jejich ředitelů.

Lidi jsou přece poctiví a normální…

Zákony   21. 6. 2012 Link

Kdo poprvé otevře nový občanský zákoník, může být překvapený ještě předtím, než se do více než 3 tisíc paragrafů začte. Na jedné straně chvályhodná snaha jít s dobou, na druhé straně úcta k tradicím. Včetně jazyka. Slovo, jehož význam napoprvé nikdo neuhodne, se ale do zákona naštěstí nedostalo.

Rada pro ty, co je nový občanský zákoník nezajímá. Na nemovitosti si stejně dejte pozor

Zákony   11. 6. 2012 Link

Nový občanský zákoník je pro většinu veřejnosti ještě velkou neznámou. Málokdo kromě právníků jej zatím vůbec pročetl. I laici si už ale možná všimli velkých změn, které zákoník přinese do nemovitostí. Shrnuto: nechcete-li zažít velké právní spory, vyřešte co nejdřív otázku pozemků pod svým domem.

Tracking shares, kusové akcie i „nesplacené akcie“. Investorům se otevřou nové možnosti

Firmy, Zákony   7. 6. 2012 Link

Nový zákon o obchodních korporacích přinese akcionářům netušené příležitosti, jak se majetkově podílet na firmách. Změn se ale dočkají i společníci s.r.o. Na rozdíl ode dneška budou například smět ve společnostech vlastnit více podílů najednou.

Manažery čeká v zákoně povinná loajalita a pravidlo podnikatelského úsudku

Firmy, Zákony   30. 5. 2012 Link

Povinnost členů statutárních orgánů jednat s péčí řádného hospodáře zůstane zachována i po rekodifikaci soukromého práva od roku 2014. Ovšem není péče jako péče. Nová právní úprava přinese změny, které by nás měly alespoň o krok přiblížit světovým trendům.

Sázka, hra a los. Jak se změní v novém občanském zákoníku?

Firmy, Zákony, Finance a trhy   29. 5. 2012 Link

Sázka, hra a los náleží k takzvaným odvážným smlouvám. To znamená, že jejich výsledek není předem znám a záleží na náhodě. Upravuje je už dnešní občanský zákoník, ale pouze stručně. Jen konstatuje, že výhry ze sázek a her nelze vymáhat ani platně zajistit, což se vztahuje i na půjčky k tomuto účelu vědomě poskytnuté.

Neblahému ustanovení 196a odzvoní. Nový zákon s ním již nepočítá

Firmy, Zákony, Finance a trhy   16. 5. 2012 Link

Málokterou část obchodního zákoníku znají podnikatelé tak důvěrně jako § 196a, upravující obchody mezi spřízněnými osobami. Ne vždy to je ale důvěrnost něžná a vítaná. Český zákonodárce totiž původně evropské pravidlo neupravil zrovna šťastně. Zdá se, že rekodifikace přinese zlepšení.

Nová smlouva o smlouvě budoucí: Písemná i ústní, jak je libo

Zákony   9. 5. 2012 Link

Sami si zvolíte, jakou formu bude mít vaše smlouva o smlouvě budoucí. Tuto a další novinky přináší úprava této tradiční smlouvy v novém občanském zákoníku, který by měl být účinný od roku 2014.

Hlídejte si změnu smlouvy o výkonu funkce, jinak budete pracovat zadarmo

Firmy, Zákony, Finance a trhy   26. 4. 2012 Link

Začátkem roku 2014 dojde k velkým změnám v českém právním řádu kvůli takzvané rekodifikaci soukromého práva. Významnou novinkou budou mimo jiné zpřísněné požadavky na smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Na co si bude třeba dát pozor?

První porce změn pro dlužníky a věřitele podle nového občanského zákoníku. Některé určitě neznáte

Firmy, Zákony   20. 4. 2012 Link

Za necelé dva roky nabudou účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které tvoří páteř soukromoprávní rekodifikace. Na seznámení se změnami nezbývá tak moc času, jak by se snad mohlo zdát. Přinášíme proto jeden z prvních přehledů novinek.

Souběh včera, dnes a zítra. Co čeká podnikatele od roku 2014?

Firmy, Zákony   10. 4. 2012 Link

Souběh funkcí je paralelní výkon funkce člena statutárního orgánu s manažerskou pozicí vykonávanou v pracovněprávním vztahu. Od 90. let jej soudy netolerovaly, přesto jej většina firem praktikovala. Od letoška je výslovně povolen. Od roku 2014 se ale úprava znovu změní.

Koncerny, vliv a zprávy o vztazích. Co s nimi udělá rekodifikace?

Firmy, Zákony   20. 3. 2012 Link

Tak tu máme rekodifikaci. Prezident Klaus podepsal v únoru dva důležité zákony, občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nové předpisy změní kromě dalšího pravidla týkající se koncernů, účetnictví i ovlivňování.

Stavba zase bude součástí pozemku. Co to znamená pro vlastníky nemovitostí?

Zákony   6. 3. 2012 Link

Už přes šedesát let není v českém právu stavba považována za součást pozemku. Nový občanský zákoník se ale od roku 2014 vrátí ke staré zásadě, podle níž stavba součástí pozemku je. Jak zákon řeší převedení vlastnictví českých nemovitostí dle staronové koncepce?

Uzavíráte smlouvu? Pak radši mluvte pravdu

Firmy, Rozhodnutí   1. 3. 2012 Link

Věděli jste, že před uzavřením smlouvy jste povinni svému protějšku poskytnout všechny relevantní informace, které jsou nezbytné pro jeho rozhodnutí smlouvu uzavřít? Pokud to neuděláte, je možné, že se po vás protistrana bude úspěšně domáhat náhrady škody.

Za špatnou radu se bude platit náhrada škody

Firmy, Zákony   5. 12. 2011 Link

Poskytujete ve své práci odborné rady klientům? Pak byste měli zbystřit. Nový občanský zákoník, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna, totiž přinese mimo jiné úpravu odpovědnosti za škodlivou informaci či radu. Tato odpovědnost bude potenciálně stíhat mnohem širší okruh osob, než tomu bylo dosud.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×