Úvod » Novinky a publikace » Články

Články

Právní aktuality

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Záznamů celkem: 66 / Zobrazeno: 1–20
Strana: 1 2 3 4

Co by měli subdodavatelé na stavbách vědět o odpovědnosti v občanském zákoníku

Firmy, Zákony   9. 2. 2015 Link

Občanský zákoník má za sebou první rok účinnosti. Otázky výkladu, které byly původně jen akademické, začínají dozrávat do praxe. Jednou z významných změn, které občanský zákoník přinesl, je i odpovědnost subdodavatele ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je stavba. A právě tato novinka může mít v praxi zejména pro subdodavatele významnou roli.

Jak rejstříkové soudy „terorizují“ odbory

Zákony   5. 1. 2015 Link

Konečně se to někdo odvážil pojmenovat. Poté, co nové rekodifikační předpisy uložily odborům stejně jako ostatním spolkům povinnost registrovat se ve veřejném rejstříku právnických osob, narazily odborové organizace na rejstříkové soudy. Tento náraz je zjevně otřesný. Českomoravská konference odborových svazů bije na poplach. Dochází podle ní k „mimořádně závažným problémům”. Rejstříkové soudy rozhodují o zápisech do seznamu ve zvláštním soudním řízení! Požadují po odborových organizacích „soudní poplatky a splnění řady formálních náležitostí”! Nerespektují jejich „potřebu jiného zacházení”!

Zákon o obchodních korporacích: Nejvyšší soud vyložil sporné ustanovení o plné moci

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   19. 12. 2014 Link

Nejvyšší soud se vyjádřil k udělování plné moci podle zákona o obchodních korporacích. Toto téma zajímalo hlavně zástupce korporací, neboť dosud nebylo jasné, zda například zahraniční osoba, hodlající na dálku založit českou s.r.o. nebo a.s., musí k tomuto kroku udělit svému zástupci plnou moc ve formě českého notářského zápisu. To by celý proces velmi komplikovalo. Dopady vyjádření Nejvyššího soudu vysvětlují profesor Jan Dědič, partner KŠB, který se podílel na zákonu o obchodních korporacích, a Jan Lasák, advokát KŠB a vedoucí autorského kolektivu komentáře ke stejnému zákonu.

Doba nájmu aneb není rok jako rok

Firmy, Zákony   11. 12. 2014 Link

I podle nového občanského zákoníku může být nájem sjednán jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Ve druhém z uvedených případů musí strany do nájemní smlouvy zahrnout ujednání o dni skončení nájmu nebo o době jeho trvání. Zdá se to být jednoduché, ale může to mít i svá úskalí.

Co si vlastně pronajímám?

Firmy, Zákony   1. 12. 2014 Link

Dostatečně určité a srozumitelné vymezení předmětu nájmu je jednou ze základních podmínek, kterou musí nájemní smlouva splňovat. U movitých věcí by s tím neměl být větší problém. Má-li však být předmětem nájmu nemovitost či její část, musí mít strany nově na paměti, že nemovitostí se ve smyslu definice zavedené novým občanským zákoníkem vesměs rozumí již jen pozemek.

Čím se proboha řídí má smlouva?!

Firmy, Zákony   9. 10. 2014 Link

S ohledem na ne zcela šťastně koncipované přechodné ustanovení nového občanského zákoníku týkajícího se nájmů může uvedený výkřik splynout ze rtů nejednoho pronajímatele či nájemce, kteří uzavřeli nájemní smlouvu před 1. lednem 2014, kdy nový občanský zákoník nabyl účinnosti.

Kdy se můžu odchýlit od nového občanského zákoníku a domluvit si vlastní ujednání?

Zákony   22. 5. 2014 Link

Asi jste již slyšeli, že nový občanský zákoník (NOZ) je postaven na zásadě autonomie vůle. Ta se projevuje mimo jiné mnohem volnějšími smluvními pravidly. Zákonná úprava jednotlivých smluvních typů má v mnoha případech lidi a firmy pouze „inspirovat“, a pokud jim nevyhovuje, mohou si vymezit práva a povinnosti mezi sebou odchylně od zákona. Tuto novinku nepřinesl NOZ, umožňoval ji i předchozí kodex. NOZ ale některá pravidla v takzvané dispozitivnosti změnil. Jaká?

Jak dopadá nový občanský zákoník do hospodářské soutěže?

Firmy, Zákony   31. 3. 2014 Link

Nový občanský zákoník (NOZ) přináší krom řady dalších změn i nové instituty v rámci právní úpravy soutěžního práva.

Může pštrosům svědčit právo pastvy? Bez dohody nikoli!

Firmy, Zákony   17. 2. 2014 Link

Co má pštros společného s novým občanským zákoníkem? Absurdní otázka, řeknete si. Ne tak docela. Zásadní změna soukromého práva, k níž došlo na začátku roku, dopadá samozřejmě i na agrární firmy a ekofarmy včetně těch, které se v tuzemsku věnují chovu pštrosů. Ty se tak mohou zamýšlet nad otázkou, zda lze za drůbež, na kterou se právo pastvy nevztahuje, označit i faremně chované pštrosy.

Změny při uzavírání smluv od roku 2014

Firmy, Zákony   12. 12. 2013 Link

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, podstatně změní mimo jiné proces vzniku smluv. Podívejme se na hlavní novinky, které nás příští rok budou při uzavírání smluv potkávat.

SVJ podle nového občanského zákoníku: Orgány. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? (5. díl)

Firmy, Zákony   29. 10. 2013 Link

Od nového roku čeká společenství vlastníků jednotek mnoho zajímavých novinek. Změny se dotknou i jeho orgánů. Struktura orgánů zůstane zachována, mění se však jejich působnost, jakož i způsob rozhodování a jednání. Ponechává se na uvážení SVJ, jaký okruh osob se může stát členem voleného orgánu, přičemž významný posun oproti stávající úpravě je možno zaznamenat i v odpovědnosti členů volených orgánů.

Byty od 2014: Jak to bude se zvyšováním nájemného od příštího roku

Firmy, Zákony   17. 9. 2013 Link

Není asi pochyb o tom, že pro pronajímatele je někdy obtížné přesvědčit nájemce, aby dal souhlas ke zvýšení nájemného. Jak se k zvyšování nájemného bude od příštího roku stavět nový občanský zákoník?

Obchodní podmínky po roce 2014: Co nachystal nový občanský zákoník

Firmy, Zákony   29. 8. 2013 Link

Nový občanský zákoník přinese od začátku příštího roku některá nová pravidla týkající se obchodních podmínek, kterými se pravidelně řídí mnoho smluv, ať už ve vztazích mezi podnikateli nebo se spotřebiteli.

I držba projde rekodifikací aneb s čím musíte od 1. ledna 2014 počítat

Firmy, Zákony   13. 8. 2013 Link

Institut držby je laickou veřejností poměrně opomíjen. Snad k tomu přispívá skoupá právní úprava čítající pouhé tři paragrafy. Autoři nového občanského zákoníku (NOZ), vědomi si důsledků tohoto nedostatku v praktickém životě, neponechali v úpravě držby téměř kámen na kameni.

Nájem bytu bez kolaudačního rozhodnutí bude od příštího roku možný

Zákony, Rozhodnutí   5. 8. 2013 Link

Podle současných občanskoprávních předpisů stále platí, že soudy musí přihlédnout k vadě právního úkonu takzvaně z úřední povinnosti. Smlouvy tak jsou dnes často prohlašovány za neplatné i jen s poukazem na formální vady. Změnu v nahlížení na neplatnost právního jednání přináší nový občanský zákoník. Na právní jednání se podle něho bude spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

Internetové stránky společností jako hlavní informační nástroj po rekodifikaci

Firmy, Zákony   16. 7. 2013 Link

Internetové stránky obchodních společností se s účinností rekodifikace stávají hlavním informačním nástrojem pro společníky i veřejnost. Někteří podnikatelé je musí zřídit do konce roku 2013. V opačném případě jim hrozí především finanční sankce ze strany rejstříkového soudu.

Spoluvlastnictví v novém hávu

Firmy, Zákony   9. 7. 2013 Link

Traduje se v právnické obci, že spoluvlastnictví je vynález ďáblův. Nelichotivý přívlastek jinak užitečnému institutu zřejmě přisoudila i jeho nedostatečná právní úprava. Šanci na zlepšení reputace přináší nový občanský zákoník (NOZ). Ten se pokouší upravit i řadu dříve neřešených záležitostí. Některé z nich vám chceme včas - dříve než vše „vypukne“ - přiblížit.

Zapomeňte na půjčku. Od ledna z ní bude zápůjčka.

Firmy, Zákony   2. 7. 2013 Link

Půjčka na novou pračku, na lepší bydlení, na zájezd k moři? Jste připraveni na to, že od ledna příštího roku se půjčka přemění v zápůjčku?

Speditérství ve staronovém kabátu

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   25. 6. 2013 Link

Pokud se ptáte, zda se úprava zasílatelství s novým občanským zákoníkem nějak podstatně změní, odpovídáme, že nikoli. Některé změny však rekodifikace přesto přináší. Pojďme se na úpravu tzv. spedice po roce 2014 podívat.

Svěřenské fondy poprvé v českém právu. O co přesně půjde a koho to může zajímat?

Firmy, Zákony   28. 5. 2013 Link

Mezi nejodvážnější kroky českého zákonodárce, učiněné v souvislosti s rekodifikací občanského práva, patří zavedení nového institutu, jenž si klade za cíl napodobit účinky tradičního trustu, známého ze zemí angloamerické právní kultury. Svěřenský fond upravený paragrafy 1448 až 1474 nového občanského zákoníku je tak i jedním z nejžhavějších témat diskuzí mezi právníky. Co by měl od 1. 1. 2014 umožnit?

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×