Úvod » Novinky a publikace » Články

Články

Právní aktuality

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Záznamů celkem: 24 / Zobrazeno: 1–20
Strana: 1 2

Deník nezletilé blogerky: Jak taťka ukončoval moje stavební spoření

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy   12. 2. 2015 Link

Virtuálním prostorem proběhla nedávno zdánlivě banální zpráva, která by ale neměla zapadnout. Stavební spořitelny neumožňují od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) zákonným zástupcům dětí ukončovat trvání smluv o stavebním spoření, které jsou vedeny „na jméno dětí“, a každou žádost o „ukončení dětského stavebního spoření“ je tak nutno doložit předchozím souhlasem opatrovnického soudu. Do nastalé diskuse, zda NOZ takovou povinnost skutečně stanoví, se nám podařilo získat vyjádření jedné z nezletilých klientek.

O hltnosti, soudnictví a Galerie Cézanne

Zákony   25. 9. 2014 Link

Bylo to před časem na odborné konferenci, kterou pořádal Nejvyšší správní soud. Místopředseda soudu doktor Mazanec tam seznámil posluchače s pojmem hltnost turbiny, což je u vodní a parní turbiny maximální průtok vody popřípadě páry za určitých podmínek. Nešlo o souvislost s konkrétném právním sporem a jeho technickou problematikou. Použil onen zvláštní pojem jako metaforu. Naznačoval jí, že i jiná lidská zařízení a nejen technická mají svou míru hltnosti, své - zjednodušeně vyjádřeno - kapacitní možnosti. Také soustava soudní může být zahlcována počtem i povahou případů, o nichž má rozhodovat.

Energetický šotek opět zaútočil! Zničil další novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

Zákony, Finance a trhy   23. 1. 2014 Link

Staré pověsti pražské hovoří o mnoha strašidlech a přízracích, které se volně toulají po pražských ulicích a úderem půlnoci páchají nejrůznější nepravosti. Snad nejznámější je ďábel, který láká potulné studenty do Faustova domu. Na pozoru by se každý měl mít také před Šíleným bradýřem či Ohnivým psem. K těm nejobávanějším démonům poslední doby pak nepochybně patří Energetický šotek.

Ach, ta Unie! Chystá se skutečně „konec životního pojištění v Evropě“?

Zákony, Finance a trhy   4. 12. 2012 Link

Připravovaná další antidiskriminační směrnice tentokrát míří i na věk a zdravotní postižení. Dosavadní návrh vypadá tak, že by specifika odvětví pojištění snad měla být respektována, ale celá konstrukce stojí na vratkém základu výjimky.

Certifikát autorizovaného inspektora: Proč jsme zase o dva roky zpátky?

Firmy, Rozhodnutí   29. 10. 2012 Link

Znovu se potvrzuje, že výklad § 117 stavebního zákona o certifikátu autorizovaného inspektora je oříšek. Soudci jej navíc minulý měsíc „rozlouskli“ způsobem, z něhož bude mnoho stavebníků nešťastných.

O (ú)plnosti zvuku

Finance a trhy   12. 10. 2012 Link

Ministryně kultury odvolala ředitele Národního divadla a vyvolala stav, jenž by se dal označit podobně jako název divadelní hry „Poprask na laguně“. Mluvilo se mimo jiné o ekonomice provozu v Národním divadle a Státní opeře; znovu přišla na pořádný přetřes i otázka, zda a jak mají být dotovány další divadelní scény.

Všimli si vůbec byrokraté, že jsme v EU?

Firmy   22. 8. 2012 Link

Přibližně před čtvrtrokem jsme oslavili osmileté výročí vstupu Česka do EU. Ani za tuto dobu se však nepodařilo odstranit všechny bariéry volného pracovního trhu. Vsadím se například, že vás nejspíš zaskočí povinnost informovat úřad práce, když zaměstnáte člověka z jiného státu EU.

Ztraceni v překladu

Rozhodnutí   10. 8. 2012 Link

Zdají se vám právní texty nesrozumitelné? Čtete stále dokola jednu větu a nejste s to jí porozumět? Popravdě řečeno se někdy nedivím. Komunikační šumy nastávají hlavně tehdy, když se cizího textu ujme překladatel, který právními pojmy zrovna nevládne.

Letmá vzpomínka na úrazový zákon aneb další blamáž státu (snad) zažehnána

Firmy, Zákony   1. 8. 2012 Link

Parlament sice chrlí stovky zákonů ročně, občas ale dokáže šlápnout na brzdu ve vhodný okamžik. Třeba teď, když chce prozíravě zrušit problémový zákon dřív, než vůbec vstoupí v účinnost. Odmyslíme-li si celkově chaotický přístup k legislativě, chtělo by se v podstatě zákonodárce pochválit.

Zákon určí dobu splatnosti a hned bude na světě lépe…

Firmy, Zákony, Finance a trhy   18. 7. 2012 Link

Vláda bude zítra schvalovat návrh novely obchodního zákoníku, „diktovaný“ další bruselskou směrnicí. Podnikatelé si podle ní budou muset platit za zboží a služby do 60 dní. Domluvit si delší splatnost půjde jen tehdy, nebude-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Ještě nepřevedená směrnice uspěla v jedné z anket jako nejlepší zákon. Podle mého názoru jde ale o nesmysl.

Úskalí směnek: Prokleté rámečky, český jazyk a zdravý rozum

Firmy, Rozhodnutí   20. 6. 2012 Link

Máte po ruce směnku? Zkuste se na ni podívat. I když vypadá v pořádku, existuje dost velká pravděpodobnost, že bude z nějakého důvodu neplatná. Směnečná pravidla jsou totiž hodně přísná a formální. A navíc jsou někdy vykládána až nesmyslně. Zde je malá ukázka, co může být i nechtěně špatně.

Nesmyslné rozhodnutí o dividendách

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   23. 5. 2012 Link

Už jen zhruba měsíc mají firmy, které chtějí v příštích měsících vyplácet dividendy a jejichž účetní rok je shodný s kalendářním rokem, na přípravu účetní závěrky, její schválení valnou hromadou a následné rozhodnutí o rozdělení zisku včetně dividend. Pokud to nestihnou, mají na dalšího půl roku s výplatou dividend utrum.

Ohlídejte si smlouvy s obcí. Problém může být rychlá skartace listin

Zákony, Rozhodnutí   17. 5. 2012 Link

Koupíte-li nebo najmete-li od obce nemovitost, můžete se dočkat nemilého překvapení. V soudním sporu totiž může obec vyrukovat s nečekanou taktikou, přičemž rozhodující důkaz může být již na pravdě boží.

Když rejstřík rejstříku nevěří aneb hra "ukaž diplom"

Firmy, Finance a trhy   28. 2. 2012 Link

Už zase obchodní rejstřík, povzdychne si patrně mnohý český podnikatel, který s ním přichází do styku. Zdá se, že schopnost komplikovat jednoduché věci je u některých institucí neutuchající.

Věř, ale komu věříš, měř. Aneb bez apostily ani ránu…

Firmy   16. 2. 2012 Link

České úřady věří listinám z Albánie, Běloruska nebo Severní Koreje. Na druhou stranu chovají hlubokou rezervovanost vůči administrativě USA, Německa nebo Velké Británie. Neotřelý přístup má své výhody: rozšiřuje investorům ze Západu právní rozhled a tříbí jejich názor na podnikání v Česku.

Babylonská věž v praxi aneb co chce zákon po manažerech

Firmy, Zákony   4. 1. 2012 Link

Při řízení velkých firem se manažeři setkávají se záludnými pojmy. Ač znějí jako synonyma, stejný význam nemají. Zkoumat úmysly zákonodárce, jak se liší propojená osoba a spřízněná strana a jaký je rozdíl mezi skutečným a vrcholovým vlastníkem, může být někdy nad síly managementu firem.

Signifikace multiplikace a čmelák jako včela

Zákony, Rozhodnutí   28. 12. 2011 Link

Rozsudek s matematickou piruetou, kterému nemůže rozumět snad ani soudce, který jej stvořil, a s překvapivým důvodem vzniku. Humorná, leč úpěnlivě míněná stížnost milovníka slivovice. Jaké další absurdity se taky dají objevit v právu?

Zákony staré jako Metuzalém

Firmy, Zákony   27. 12. 2011 Link

Patriarcha Metuzalém, jehož stáří bylo příslovečné, se měl podle bible dožít 969 let. Nereálný věk zkorigovaly některé výpočty na pravděpodobnějších 81 let. Doslova staré jako Metuzalém jsou tak i některé dosud platné právní předpisy v Česku, ačkoli už zcela pozbyly svůj smysl.

Vydržení aneb co přesně je dobrá víra?

Zákony, Rozhodnutí   20. 12. 2011 Link

Abyste mohli vydržet vlastnické právo k nemovitosti, je třeba ji mít v držbě nepřetržitě nejméně deset let a být oprávněným držitelem. Musíte tedy být v dobré víře, že vám nemovitost patří. České soudy si ale někdy dobrou víru vykládají poněkud neortodoxně. Jasněji by mělo být díky novému občanskému zákoníku.

Nůše plná ovoce pro insolvenční správce

Firmy, Zákony   29. 11. 2011 Link

Odměna insolvenčního správce v konkursu se odvíjí od zpeněžení majetkové podstaty. Zpeněžením současný zákon rozumí i využití peněz na účtu nebo v hotovosti, na jejichž vymáhání se správce nemusel nijak podílet. Je fér, aby insolvenční správci získávali odměnu, jejíž výše mnohdy neodpovídá vynaloženému úsilí?

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×